Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistratie Relaties

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

De kernregistratie relaties wordt ook wel Customer Relationship Management (CRM) of relatiebeheer genoemd. Dit relatiebeheer omvat het uniform en centraal beheren en registreren van alle bedrijven en (contact)personen die van belang zijn. Binnen een onderwijsinstelling zijn met name de stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst./BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-bedrijven, en (potentiële) opdrachtgevers van belang.

Vanuit het relatiebeheer wordt met name het proces van uniforme registratie en het centraal verwerken van wijzigingen ondersteund. Hierbij kan gedacht worden aan het verwerken van adreswijzigingen of het verwerken van wijzigen in bijvoorbeeld de accreditatie van een stagebedrijf. Een kernregistratie relaties ondersteunt vooral de administratieve logistiek om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen op de plek waar ze ontstaan ook correct administratief worden verwerkt. Dit kan ook betekenen dat er koppelingen moeten zijn met externe bronnen, zoals de gemeentelijke basisadministratie of een bedrijvenregister.