Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistratie Personeel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

De kernregistratie personeel omvat op hoofdlijnen de ondersteuning van de volgende processen.

Personeelsadministratie
Dit betreft de registratie van personeelsgegevens zoals NAW, opleidings- en arbeidsverleden, functie, schaal, verlof, jaartaak, rechtspositie, verzuim en locatie. Daarnaast wordt in veel gevallen ook de organisatorische inrichting (de organisatiestructuur) geadministreerd.
Instroom 
Dit betreft het registreren en publiceren van vacatures, en de afwikkeling van de verdere procedures voor het in dienst nemen van personeel.
Doorstroom 
Dit betreft de functionaliteit rond de ontwikkeling van het bestaande personeel, zoals personeelsbeoordelingen en functioneringsgesprekken. Hieronder valt ook het monitoren van de competenties van de medewerkers.
Uitstroom 
Dit betreft de afwikkeling rond de medewerkers die de instelling verlaten, inclusief outplacement e.d.
Salarisverwerking 
Dit betreft de maandelijkse salarisverwerking en -betaling.