Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistratie Financiën

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

De kernregistratie financiën omvat de functionaliteit ten behoeve van de financiële administratie, waaronder het grootboek, debiteuren en crediteuren-administratie, begroting en financiële rapportage en verantwoording.

In relatie tot het onderwijslogistieke proces is met name het volgende van belang.

Facturering van kosten aan deelnemers 
Aan opleidingen zijn in bepaalde gevallen kosten verbonden, die samenhangen met de specifieke opleiding die een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. volgt. Zodra een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. op zo’n opleiding onderwijs volgt, of bepaalde onderwijsproducten afneemt kan dat bete-kenen dat er kosten in rekening moeten worden gebracht. De facturering daarvan wordt in de kernregistratie financiën afgehandeld.
Facturering aan opdrachtgevers 
Voor onderwijs dat in opdracht van een externe organisatie (bijvoorbeeld een gemeente of een bedrijf) wordt verzorgd, worden er kosten in rekening gebracht. De kosten kunnen afhankelijk zijn van het daadwerkelijk afgenomen of aangebo-den onderwijs. Informatie uit het onderwijslogistieke proces en de kernregistratie deelnemergegevens is dus nodig om te bepalen welke kosten in rekening ge-bracht moeten worden.
Bekostiging 
Op basis van de externe verantwoording (de uitwisseling met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen.) ontvangt de instelling bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten.. De financiële afhandeling daarvan vindt uiteraard binnen de kernregistratie financiën plaats.