Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistratie Educatieve content

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

In de kernregistratie educatieve content wordt het digitaal beschikbaar lesmateriaal ontwikkeld of ingekocht, beheerd en beschikbaar gesteld.

De kernregistratie educatieve content ondersteunt op hoofdlijnen de volgende processen.

Import en export faciliteit 
De mogelijkheid om door derden ontwikkelde educatieve content te importeren en eigen content ter beschikking te stellen aan derden. Voor het importeren en exporteren bestaan internationale en nationale standaarden voor het vastleggen en metadateren van educatieve content.
Content management cq auteursomgeving 
Het creëren en onderhouden van educatieve content door medewerkers zelf.
Ontsluiting naar een afspeelomgeving voor educatieve content 
Standaardfuncties waarvan een electronische leeromgeving gebruik kan maken om de content af te spelen.
Het ligt voor de hand om de educatieve content te koppelen aan de producten in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. waarop het betrekking heeft. Daardoor wordt de content ook makkelijker vindbaar.