Encyclopedie
Begrippenlijst

Kaders stellen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


In dit procesgebied stelt u de kaders voor het inrichten van het examineringsproces. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), het kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. en het sectorale examenprofiel zijn uitgangspunt voor het opstellen van een aantal documenten binnen een mbo-school. Daarbij gaat het om een examenvisie, het examenreglementDe regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering. van een school en het handboek examinering.

De vastgestelde versies van deze documenten zijn bepalend voor het opstellen van een examenplan per kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.. Het examenplan wordt pas opgesteld, nadat binnen de mbo-school besloten is met de opleiding te starten. De school gebruikt het examenplan in de overige processen als leidraad waarbinnen de examinering moet plaatsvinden.

Use case

Aanleiding

  • De instelling heeft besloten om met een nieuwe opleiding te starten
  • Er is een nieuw of gewijzigd kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. en/of sectoraal examenprofiel

Doel

Vaststellen van kaders voor het inrichten van het examineringsproces

Beschrijving acties

Zie de beschrijving van het procesgebied ‘Kaders stellen’ in de procesarchitectuurschematische weergave van samenhangend geheel van (onderwijs)processen examinering, te vinden op: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/kaders-stellen/

Kaders stellen.png

Resultaat

Vastgesteld examenplan

Frequentie

Jaarlijks voor alle opleidingen

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Kaders voor examineringKaders stellenConstrueren en vaststellen
Kaders voor examineringKaders stellenAanvragen examendeelname