Encyclopedie
Begrippenlijst

Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. optimaliseert op basis van een verzameling instelbare regels. In deze regels kan gebruik worden gemaakt van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten, de middelen en de individuele deelnemers (de kenmerken of labels).
  • Deze regels kunnen over een groot aantal aspecten van het plannen van het onderwijs gaan. Bijvoorbeeld over de wijze waarop groepen deelnemers worden samengesteld, delen van het onderwijs op één locatie worden geconcentreerd, lokalen een vaste of flexibele bestemming hebben, tussenuren acceptabel zijn, theorie en praktijk in balans zijn, spreiding van studiebelasting in de tijd etc.
  • Er wordt onderscheid gemaakt in drie typen regels.
    • Onderwijsregels (onderwijsinhoudelijke regels)
    • Bedrijfsvoeringsregels (regels met betrekking tot de efficiënte en effectieve inzet van middelen)
    • Specifieke regels (regels die op een andere manier het planningsproces beïnvloeden)


Scenario Toepasbaarheid
Rood O
Groen OOO
Blauw OO
Geel OOO