Encyclopedie
Begrippenlijst

Inrichten onderwijscatalogus

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Nadat het curriculum is gedefinieerd in de vorm van onderwijsproducten, en eventueel de referentiearrangementen waar deze producten onderdeel van uitmaken, worden de producten verder inhoudelijk uitgewerkt.

Use case

Aanleiding

Een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. of onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. is geïdentificeerd en heeft de status “In ontwikkeling”.

Beschrijving acties

Nadat het curriculum is gedefinieerd in de vorm van onderwijsproducten, en eventueel de referentiearrangementen waar deze producten onderdeel van uitmaken, worden de producten verder inhoudelijk uitgewerkt. De inhoudelijke uitwerking van de onderwijsproducten en/of het referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. leidt tot het vastleggen van een aantal aanvullende metadatavelden. Deze metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit worden daarbij getoetst aan de eisen die zijn gesteld in de opdracht voor de ontwikkeling van het betreffende onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. of referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute..

Resultaat

Een uitgewerkt onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. en/of referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.

Relevante informatie

In de onderstaande tabel is aangegeven welke informatie relevant is voor beschrijven van het onderwijsaanbod (het curriculum) in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie..

Generiek

Metadataveld Onderwijsproduct Referentiearrangement
Titel X X
Code X X
Beschrijving X X
Eigenaar X X
Ontwikkelen onderwijs
Metadataveld Onderwijsproduct Referentiearrangement
Referentiecode X X
Versie X X
Trefwoordenlijst X X
Soort X X
Status X X
Geldigheid X X
Terugkeerpatroon X X
Omvang X X
Belasting X X
Volgorde X X
Startvoorwaarde X
Taxonomie X X
Aanbieder X
Verwijzing naar leermateriaalMateriaal dat wordt gebruikt in het onderwijs en/of het leerproces. Dit kan digitaal of folio materiaal zijn, zoals boeken, digitale documenten, filmpjes of apps, maar ook veiligheidsschoenen, een rekenmachine, een koksmuts of gereedschap. X
Middelen X