Encyclopedie
Begrippenlijst

Inleiding onderwijscatalogus

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. staat in het hart van het gedachtegoed van Triple A gepositioneerd. Dat is niet voor niets. Het is de plaats waar het primaire product van de onderwijsinstellingen, het onderwijs, de opleidingen of zo gewenst de curricula, staat beschreven. Vanuit de beschrijving van het onderwijs is de onderwijsinstelling in staat om de processen die ervoor zorgen dat het beschreven onderwijs ook wordt uitgevoerd door de juiste docenten en wordt aangeboden aan de juiste deelnemers, ook van de juiste informatie te voorzien. Met het creëren van een dergelijke eenduidige informatiebron wordt het mogelijk om de organisatie van het onderwijs effectiever en efficienter in te richten en mogelijk zelfs betaalbaarder te maken. Dat stelt wel een aantal eisen aan de manier waarop het onderwijs beschreven wordt. Daar vertellen wij u in hoofdstuk 3 graag meer over.

Het concept van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is naar onze maatstaven een belangrijk concept voor de onderwijsinstelling die toekomstbestendig MBO-onderwijs wil organiseren:

  • het ondersteunt een eenduidige ontwikkeling van het onderwijs,
  • het biedt ondersteunende processen een bron van informatie zodat deze effectief en efficiënt kunnen worden ingericht.

De mogelijkheden van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. nemen toe naarmate de onderwijsinstelling in staat is een aantal keuzes te specificeren. Wij tonen in hoofdstuk 4 de belangrijkste te nemen organisatorische afwegingen zodat u optimaal gebruik kunt maken van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie..

Voordat we naar de praktische uitwerking van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. gaan vertellen we in hoofdstuk 1 eerst nog iets meer over het concept van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. met daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het is van belang een beeld te hebben wat wij nu precies voor ogen hebben met de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. voordat we ons verdiepen in meer gedetailleerdere uitwerkingen. Dat kader is juist van belang om een aantal van de details in volgende hoofdstukken in het juiste perspectief te plaatsen.

Met het beschrijven van een concept zijn we natuurlijk nog niet. Wij hebben ons ook gebogen over het werkbaar maken van het concept. De manier waarop we dat in het Triple A gedachtegoed handen en voeten geven is langs de lijn van de processen en use cases. In hoofdstuk 2 vertellen wij door de beschrijving van de processen en use cases van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. iets over de werking van de catalogus.