Encyclopedie
Begrippenlijst

Hoe is Triple A opgebouwd

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar de homepage

De visie en uitgangspunten van Triple A worden neergezet in de algemene onderdelen: onderwijsvisie, methodiek, architectuur en architectuurprincipes. Vanuit de onderwijsvisie is er op een aantal inhoudelijke onderwerpen een afbakening gemaakt van het werk van een onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling draagt zorg voor het onderwijsaanbod, de voorbereiding van het onderwijs, het onderwijs zelf, en de administratieve zaken. Deze onderwerpen noemen we hoofdgroepen.

Door een meer gedetailleerde kijk op die inhoudelijke onderwerpen worden de werkprocessen binnen een onderwijsinstelling zichtbaar. We bekijken de werkprocessen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Alle processen worden in samenhang weergegeven in de het onderwijsprocesmodel. Processen rond een inhoudelijk thema die echt bij elkaar horen zijn geclusterd in kernsystemen. Per kernsysteem is een functioneel ontwerp opgesteld.

Een Triple A functioneel ontwerp beschrijft de processen van een kernsysteem en de eisen die vanuit die processen aan ondersteunende systemen worden gesteld. Om dat eenduidig en op het juiste detailniveau te beschrijven, wordt een proces verder uitgewerkt in kleinere stappen. Dit zijn de use cases. De use cases geven samen antwoord op de vraag ‘wat moet het systeem ondersteunen?’.

In het deel Methodiek vind je een uitgebreide beschrijving van de structuur van de functionele ontwerpen en de manier waarop de use cases zijn uitgewerkt tot activiteitendiagrammen, werkopdrachten en uiteindelijk functies.

Bekijk de animatie

 

Bekijk alle animaties

Verder lezen

Lees het boek Methodiek