Encyclopedie
Begrippenlijst

Het totaalbeeld van de onderwijsprocessen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de vorige paragrafen is stap voor stap het hele traject besproken dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. van instroom tot uitstroom doorloopt en wat voor soort gegevens worden vastgelegd. Dat toont een landschap van vele processtappen in hun onderlinge verband. Al die stappen samen leveren een compleet schema op, het onderwijsprocesmodel, waarin alle processen van de vorige paragrafen zijn samengebracht. Zonder de voorgaande toelichting lijkt het een woud van rechthoeken en pijlen.

Totaalbeeld onderwijsprocessen: het onderwijsprocesmodel, versie 2.0 2012

Op basis van het onderwijsprocesmodel zijn processen rond een inhoudelijk thema die bij elkaar horen geclusterd en benoemd tot kernsysteem. Er zijn zes kernsystemen en voor elk systeem is een functioneel ontwerp opgesteld in Triple A-verband.

  • Kernregistratie deelnemers (rood)
  • Digitale overdracht deelnemergegevens (roze)
  • Onderwijslogistiek, roosteren en het beheren van de middelen (groen)
  • Onderwijscatalogus (oranje)
  • Primair proces ondersteuning en portfolio (blauw)
  • Externe verantwoording (paars)

De kleuren van de processen die u in voorgaande afbeeldingen heeft gezien, zijn overeenkomstig met de kleuren van de kernsystemen waar ze toe behoren.

Kernsystemen, versie 2.0 2012