Encyclopedie
Begrippenlijst

Groeperen leervragen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case

Op deze use case zijn scenario's van toepassing

Op deze use case zijn scenario's van toepassing. Een scenario is een alternatieve wijze waarop de informatie over de use case gelezen en gebruikt kan worden.

Er zijn vier scenario's: rood, groen, geel en blauw. Welk scenario van toepassing is in uw organisatie is afhankelijk van een aantal uitgangspunten.

Klik hier voor meer informatie over de uitgangspunten van de verschillende scenario's.

De beschrijvingen van de use cases zijn beschreven vanuit het oogpunt van scenario 'geel'. Naast de beschrijving zijn de verschillen opgenomen van de andere scenario's, ten opzichte van het gele scenario.

Een groep ontstaat wanneer een aantal deelnemers op een bepaald moment gezamenlijk deelneemt aan een bepaalde onderwijsactiviteit. Deze groepen onstaan als gevolg van het roosterproces, maar kunnen ook al eerder worden samengesteld, door leervragen te groeperen voordat er sprake is van roostering.

Use case

Aanleiding

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft zijn leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. bij het Formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. kenbaar gemaakt en de instelling wil voorafgaand aan het roosterproces groepen samenstellen waarmee in het roosterproces rekening moet worden gehouden.

Actoren

Doel

Voorafgaand aan het roosterproces definiëren van groepen deelnemers die gezamenlijk aan bepaalde onderwijsactiviteiten deelnemen.

Beschrijving acties

In principe is er geen sprake van het groeperen van leervragen voorafgaand aan het roosterproces. Eventuele groepen van deelnemers die gedurende een korte of langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. hetzelfde onderwijs volgen onstaan als gevolg van het roosteren. Het roosterproces kan daarbij rekening houden met een veelheid aan regels die de samenstelling van groepen beïnvloedt.

Echter, een onderwijsinstelling kan de voorkeur hebben om verschillende redenen om (vaste) klassen of groepen te willen definieren. Daarvoor is deze use case bedoeld.

Invloed van scenario's

 Scenario Geel
SamenvattingIn principe is er geen sprake van het groeperen van leervragen voorafgaand aan het roosterproces. Eventuele groepen van deelnemers die gedurende een korte of langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. hetzelfde onderwijs volgen onstaan als gevolg van het roosteren. Het roosterproces kan daarbij rekening houden met een veelheid aan regels die de samenstelling van groepen beïnvloedt.
PersoneelEventuele groepen van deelnemers die gedurende een korte of langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. hetzelfde onderwijs volgen onstaan als gevolg van het roosteren.
Structuur-
 Scenario Rood
SamenvattingIn het rode scenario kan bij het vaststellen van het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. rekening worden gehouden met een gewenste indeling in groepen. Hierbij kunnen criteria worden gehanteerd met betrekking tot het gewenste aantal deelnemers per groep of het minimum/maximum aantal deelnemersMaximum aantal deelnemers dat het betreffende onderwijsproduct kan afnemen. dat een bepaalde (combinatie van) onderwijsproducten kan afnemen.

In dit proces kan het zijn dat bepaalde deelnemers niet hun eerste, maar hun tweede of derde voorkeur gehonoreerd krijgen zodat ze goed in de beoogde groep passen.

Deze stap maakt het uiteindelijk plannen van het onderwijs een stuk eenvoudiger omdat vooraf is gezorgd voor op elkaar afgestemde arrangementen. Aan de andere kant betekent dit ook een beperking voor het planningsproces, omdat minder met de keuzes van deelnemers kan worden geschoven om een zo optimaal mogelijk aanbod en inzet van middelen te realiseren.
PersoneelDe basis voor groeperen (voor het roosteren!) is het onderwijsaanbod dat door het team wordt gemaakt.
StructuurHet team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het aanbod en de gewenste indeling in groepen.
 Scenario Groen
SamenvattingIn het groene scenario vormen de referentiearrangementen de basis voor de indeling in groepen. Op basis van de keuze voor referentiearrangementen ontstaan groepen van deelnemers die hetzelfde arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. wensen af te nemen. Wanneer deelnemers specifieke randvoorwaarden hebben aangegeven, kan daar in de groepsindeling rekening mee worden gehouden. Eventuele individuele leerwensen, bestaande uit een keuze voor specifieke onderwijsproducten, kunnen ook worden opgebost tot groepen met (bijna) dezelfde leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.. Ondanks dat heeft het de voorkeur om die groepen niet voorafgaand aan het roosterproces vast te leggen. De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. kan op basis van overeenkomstige arrangementen en regels de meest optimale groepsindeling maken.
PersoneelIn het geval van een groepsarrangement is bij het formuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. de groepskeuze al gemaakt. In andere gevallen kan de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. op basis van de (individuele) keuze van de deelnemers groepen (op basis van een keuze) samenstellen.
StructuurDe arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. (wel of niet binnen een onderwijseenheid) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van groepen en arrangementen.
 Scenario Blauw
SamenvattingIn het blauwe scenario wordt gewerkt met een vast curriculum. Hierdoor ontstaan er groepen van deelnemers die de komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn., veelal een heel jaar, hetzelfde programma gaan volgen. Ook in dit scenario geldt dat elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zijn eigen individuele arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. houdt, en dat de (vrij vaste) groepen ontstaan als gevolg van het roosteren en de regels die daarbij horen.
PersoneelHet aanbod bepaalt de groepsvorming. De groepen ontstaan als gevolg van het roosteren en de regels die daarbij horen.
StructuurHet onderwijsprogramma, inclusief arrangementen, wordt centraal opgesteld en vastgesteld.

Resultaat

Een groepsindeling van deelnemers die gezamenlijk aan bepaalde onderwijsactiviteiten deelnemen, waarmee in het roosterproces rekening wordt gehouden.

Frequentie

Wekelijks