Encyclopedie
Begrippenlijst

Generieke module

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Metadataveld Onderwijsproduct Referentiearrangement
Generiek
Titel X X
Code X X
Beschrijving X X
Eigenaar X X

Toelichting

Hieronder vindt u de toelichting van de metadatavelden die in deze module worden toegevoegd.

Metadataveld Toelichting
Titel Unieke naam
Code Unieke code, door systeem gegenereerd
Beschrijving Tekstuele beschrijving
Eigenaar Organisatie(onderdeel) dat het onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. heeft aangemaakt