Encyclopedie
Begrippenlijst

Genereren en maken rooster

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. omvat het daadwerkelijk produceren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. op basis van de arrangementen en beschikbare middelen. Hierbij vindt het optimaliseren plaats op basis van de regels, waarbij gebruik wordt gemaakt van de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van de onderwijsproducten en de middelen en de kenmerken van de deelnemers.
  • Dit leidt tot een aantal roostervoorstellen met een bijbehorend analyserapport op basis waarvan een besluit kan worden genomen over het effectueren van één van deze roostervoorstellen of het simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast. met aangepaste gegevens.


Scenario Toepasbaarheid
Groen OOO
Blauw OO
Geel OOO
Rood O