Encyclopedie
Begrippenlijst

Geel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is het scenario waarop de Triple A functionele ontwerpen zijn gebaseerd. Bij het gele scenario staat het individu centraal. De schaal van organiseren is dan ook niet gericht op team- of opleidingniveau maar grootschalig en centraal. De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. doorloopt op basis van zijn/haar individuele leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. een individueel ingericht arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.. Uitgangspunt is om altijd aan de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. te voldoen en het aanbod aan vraag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan te passen. De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is uitgewerkt in de kleinste eenheden om een flexibel arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. op te stellen die het individuele roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. bepaalt. Het individuele roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt pas na acceptatie van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uitgevoerd. Als de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. niet past binnen de gestelde wet- en regelgeving kan de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten., in het geval dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. daarmee akkoord gaat, verschuiven naar de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf.

Strategie

Het individu, daar gaat het om. Het individu is bepalend voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Nadat de individuele leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. is besproken met de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. wordt de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. vertaald naar onderwijsaanbod (in termen van middelen, kosten, relatie met regelgeving, benodigd personeel). Het individu bepaalt of het leeraanbod (en de bijbehorende randvoorwaarden) akkoord is. De begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. is samen met het individu verantwoordelijk voor het goed articuleren van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. en creëert op basis daarvan een adequaat leeraanbod. Als een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. niet past binnen de wet en regelgeving dan kan de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. van het leeraanbod verschuiven naar het individu. Het individu bepaalt vervolgens of het aanbod (en de kosten ervan) hem/haar past. Daarmee vindt een ontkoppeling plaats tussen kostprijsKostprijs van het product op basis van de activiteiten die door de instelling worden verricht en de kosten die worden gemaakt om het onderwijsproduct te kunnen aanbieden. en bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten.. Het product wordt niet gebaseerd op de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. die de instelling ontvangt, maar op het leveren van diensten aan de klant. Daarom kan het voorkomen dat een product duurder is dan de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. die de instelling ervoor krijgt, maar ook die extra kosten zullen aan de klant worden voorgelegd en bij acceptatie worden doorberekend. Het individu bepaalt in principe alles in dit model. Iedereen met een individuele leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. is welkom (ongeacht leeftijd, achtergrond etc.)

Het kan voorkomen dat een onderwijsinstelling in het gele scenario een aanbod zelf niet kan leveren. Ook dan wordt er altijd een oplossing geboden, eventueel in samenwerking met een andere instelling. Personeel, middelen, geld en regelgeving zijn van invloed zijn op de totstandkoming van het leeraanbod. Deze zijn in het gele scenario echter geen beperking maar worden beschouwd als 'regelvariabelen' (“alles is te regelen”). Vanwege de variatie in vragen en aanbod streeft het gele scenario vrij inzetbare middelen na. Het gele scenario heeft kenmerken van customer intimacy.

In een figuur de werkwijze van Geel:

424px-Strategie geel.png

Cultuur

De kern van het gele scenario is het vinden van een oplossing voor elke vraag die de student/klant stelt. Een kernwaarde daarvoor is de bereidheid om samen te werken en te delen. Alle besluiten worden genomen in het belang van de klant waarbij de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. de doorslag geeft en niet het organisatiebelang. Er is sprake van een klantgerichte, dienstverlenende structuur. Hoewel het scenario uitgaat van heel veel vrijheid, moet er ook veel gestandaardiseerd zijn om de vrijheid in keuze te bereiken. Deze standaardisatie betreft de organisatie. Geel werkt bijvoorbeeld met een onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. met afspraken over hoe onderwijsproducten worden gedefinieerd (metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit) en een resource-catalogus waarin ook middelen en lokalen (op basis van metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit) breed inzetbaar zijn. Docenten zijn niet sterk gekoppeld aan producten en tijd in het gele scenario. Van de back-office mag de klant niets merken. Oftewel, eventuele problemen in de organisatie mogen niet worden doorvertaald naar de klant. De cultuur van scenario Geel maakt het mogelijk handig in te spelen op hypes. Alles is gericht op de wensen van de klant, de voelsprieten staan “naar buiten” dus externe ontwikkelingen kunnen (eenvoudig) mee worden genomen. Het gele scenario wordt gekenschetst door slim te organiseren en het concurrerend vermogen, massamaatwerk, de open cultuur en transparantie in bijv. samenwerkingsverbanden.