Encyclopedie
Begrippenlijst

Gebruiksgecentreerd ontwerp

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Het gebruikersgecentreerd ontwerpen houdt in dat niet de functionaliteit van de systemen leidend is voor het ontwerp, maar de uit te voeren taken van de gebruiker. Daarbij moet worden vermeden dat de inrichting van een systeem beperkingen oplegt aan de wijze waarop een bedrijfsproces wordt ingericht.

Het gebruikersgecentreerd ontwerpen van systemen kan worden ondersteund door een procesgestuurde toegang tot de functionaliteiten (de services) van systemen mogelijk te maken die is ontkoppeld van de services van de systemen zelf. De procesinrichting kan in zo’n situatie worden aangepast aan de specifieke inrichting van het bedrijfsproces binnen een instelling zonder dat de services zelf worden aangepast.

Daarnaast is het ook voor de acceptatie van nieuwe software van belang dat deze gebruikersvriendelijk is (zowel voor beginners als ervaren gebruikers) en kan worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen binnen een instelling, zoals bijvoorbeeld in kleurgebruik, foutmeldingen en helpfaciliteiten.

Richtlijnen:

  1. De inrichting van bedrijfsprocessen is een inrichtingskeuze van de instellingen en wordt niet door systemen opgelegd. De systemen leggen alleen vanuit de organisatie gewenste eisen op aan gegevensinvoer om daarmee de consistentie van de gegevensvastlegging en verwerking te waarborgen.
  2. Systemen ondersteunen waar dat mogelijk en wenselijk is, een procesgestuurde toegang tot functies (de gebruiker wordt door de stappen van een werkproces geleid), maar functies zijn ook altijd via een navigatiestructuur bereikbaar.
  3. Interactie met een onderdeel van het systeem kan tijdelijk worden onderbroken om tussendoor een andere werkzaamheid uit te voeren.
  4. Systemen zijn personaliseerbaar voor wat betreft gebruikersinstellingen, menukeuzen, snelkoppelingen etc.
  5. Systemen zijn ontworpen volgens recente mens-computer interactie inzichten en met behulp van gebruikerseffectiviteit- en acceptatietesten.
  6. Gebruikersinteractie is gemakkelijk aanpasbaar teneinde deze voor en na het in productie nemen te optimaliseren, bijvoorbeeld voor wat betreft layout, feedback, foutmeldingen, terminologie en kleuren.