Encyclopedie
Begrippenlijst

Gebruiker:Rdb

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Weggehaald uit navigatiepanel:

* Architectuurconcepten
** Categorie:Uitspraken|Uitspraken
** Categorie:Structuurelementen|Structuurelementen
** Categorie:Begrippen|Begrippen
* Onderhoudstools (tijdelijk)
** Speciaal:CategorieAanmaken|Categorie aanmaken
** Formulier:Uitspraak|Uitspraak uitwerken
** Formulier:Structuurelement|Element uitwerken
** Formulier:Toepassing|Toepassing uitwerken
** Formulier:Begrip|Begrip uitwerken
** Formulier:Tag|Pagina taggen
* Externe links
** http://triplea.wikiland.nl/encyclopedie/index.php/Hoofdpagina|Bestaande wiki
** http://wiki.hutspot.nl/onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren)/meelezen|Wiki onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren)
** http://sambo-ict.wikiland.nl/ppo|Wiki PPO


{{#widget: Flash|id=2012/04/DrieluikFL3.swf}}


 • Systemen kunnen op verschillende technische platformen zijn gebaseerd. Er wordt geen standaardisatie nagestreefd voor deze systemen zelf. Alleen de koppelvlakken dienen zodanig te zijn dat systemen kunnen worden geïntegreerd in een heterogene, servicegeoriënteerde omgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat de koppelvlakken zijn gebaseerd op de volgende technologieën.
  • Standaarden voor webservices voor het koppelen van softwarefunctionaliteit (XML, XSD, SOAP, HTTP, WSDL en WSS).
  • Standaarden voor procesbesturing (BPEL en de standaarden van de Workflow Management Coalition (WfMC))
  • Standaarden voor uitwisseling van documenten (ODF en PDF).
 • Er worden geen organisatiebrede, uniforme gegevensstandaarden gehanteerd. Systemen kunnen hun eigen gegevensstructuren en gegevenstypen hanteren. Standaardisatie van gegevensstructuren en gegevenstypen blijft beperkt tot het minimaal noodzakelijke om koppelingen te kunnen realiseren. Dit kan betekenen dat gegevens die betrokken zijn in koppelingen wel worden gestandaardiseerd, of dat er een gegevensvertaling (data mapping) wordt gedefinieerd.
 • Infrastructurele voorzieningen, zoals de infrastructuur voor routering, (de adressering en het gegevenstransport tussen services) gegevensvertaling, monitoring etc. mag heterogeen zijn. Ze moet echter wel op elkaar aansluiten voor essentiële functies zoals voor routering, beveiliging en als één infrastructuur functioneren.
 • Er wordt gestreefd naar één organisatiebrede enterprise servicebus, maar noodzakelijk is dat niet.
 • Er wordt gestreefd naar één organisatiebreed portaal, maar noodzakelijk is dat niet,

Vimeo Widget

Widget:Vimeo

<noinclude>__NOTOC__
This widget allows you to embed '''[http://www.vimeo.com/ Vimeo]''' on your wiki page.

Created by [http://www.mediawikiwidgets.org/User:Sergey_Chernyshev Sergey Chernyshev]

== Using this widget ==
For information on how to use this widget, see [http://www.mediawikiwidgets.org/Vimeo widget description page on MediaWikiWidgets.org].

== Copy to your site ==
To use this widget on your site, just install [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Widgets MediaWiki Widgets extension] and copy [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} full source code] of this page to your wiki as '''{{FULLPAGENAME}}''' article.
</noinclude><includeonly><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="<!--{$height|default:300|escape:'html'}-->" src="http://player.vimeo.com/video/<!--{$id|escape:'urlpathinfo'}-->?title=0&byline=0&portrait=0" webkitallowfullscreen="" width="<!--{$width|default:400|escape:'html'}-->"></iframe></includeonly>

Vimeo

{{Widget
|author=Sergey Chernyshev
|provider=Vimeo
|providerurl=http://www.vimeo.com/
|addedon=March 16, 2009
}}
This widget allows you to add [http://www.vimeo.com/ Vimeo video] to your wiki page.

To insert this widget, use the following code:

 {{#widget:{{PAGENAME}}|id=8758454}}

== Parameters ==
* '''id''' - numeric video id from the URL
* '''width''' and '''height''' define view dimensions, 400x300 is default

== Sample result ==
[http://vimeo.com/8758454 Mediawiki project history (Gource Vizualization)]

{{#widget:{{PAGENAME}}|id=8758454|width=600|height=600}}
{{Comments}}


 • Systemen kunnen op verschillende technische platformen zijn gebaseerd. Er wordt geen standaardisatie nagestreefd voor deze systemen zelf. Alleen de koppelvlakken dienen zodanig te zijn dat systemen kunnen worden geïntegreerd in een heterogene, servicegeoriënteerde omgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat de koppelvlakken zijn gebaseerd op de volgende technologieën.
  • Standaarden voor webservices voor het koppelen van softwarefunctionaliteit (XML, XSD, SOAP, HTTP, WSDL en WSS).
  • Standaarden voor procesbesturing (BPEL en de standaarden van de Workflow Management Coalition (WfMC))
  • Standaarden voor uitwisseling van documenten (ODF en PDF).
 • Er worden geen organisatiebrede, uniforme gegevensstandaarden gehanteerd. Systemen kunnen hun eigen gegevensstructuren en gegevenstypen hanteren. Standaardisatie van gegevensstructuren en gegevenstypen blijft beperkt tot het minimaal noodzakelijke om koppelingen te kunnen realiseren. Dit kan betekenen dat gegevens die betrokken zijn in koppelingen wel worden gestandaardiseerd, of dat er een gegevensvertaling (data mapping) wordt gedefinieerd.
 • Infrastructurele voorzieningen, zoals de infrastructuur voor routering, (de adressering en het gegevenstransport tussen services) gegevensvertaling, monitoring etc. mag heterogeen zijn. Ze moet echter wel op elkaar aansluiten voor essentiële functies zoals voor routering, beveiliging en als één infrastructuur functioneren.
 • Er wordt gestreefd naar één organisatiebrede enterprise servicebus, maar noodzakelijk is dat niet.
 • Er wordt gestreefd naar één organisatiebreed portaal, maar noodzakelijk is dat niet,