Encyclopedie
Begrippenlijst

Functionaliteitentabel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Om de verschillende scenario’s die beschreven zijn voor Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen gelijktijdig te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat de hiervoor beschreven functionaliteit de nodige flexibiliteit kent. De beschreven functionaliteiten moeten toepasbaar zijn in elk van de vier scenario’s.

In de deze tabel is per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate deze functionaliteit benodigd is voor ieder scenario.

Voor meer informatie over scenario's verwijzen we u naar deze pagina: Scenario's

Legenda:

X Functionaliteit is niet van toepassing in dit scenario
O Functionaliteit is optioneel/ wordt laag frequent ingezet in dit scenario
OO Functionaliteit is in beperkte mate van toepassing in dit scenario
OOO Functionaliteit is volledig van toepassing/ wordt hoog frequent ingezet in dit scenario
Systeemgebied Functionaliteit Geel Rood Groen Blauw
Arrangeertool Arrangement controleren OOO OO OO O
Arrangement samenstellen OOO OOO OOO OOO
Samenstellen referentiearrangement O O OO OOO
Totaalbeeld arrangementen OOO OO OO O
Vertaling van de leervraag naar onderwijslogistieke consequenties per deelnemer OOO O OO X
Middelencatalogus Metadateren middelen OOO OO OO O
Wijzigen middelen (Functionaliteit) OOO X OO O
Roostermachine Aanvullen en aanpassen van rooster OO OO OO X
Accepteren rooster OOO O OO X
Analyse rapporten OOO O OOO O
Genereren en maken rooster OOO O OOO OO
Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels OOO O OOO OO
Intekenen op geroosterd onderwijsproduct X OO O X
Publiceren rooster OOO OOO OOO OOO
Simulatie OOO O OOO O