Encyclopedie
Begrippenlijst

Functionaliteit is opgebouwd uit diensten (services)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een dienst (service) is een duidelijk afgebakend stuk bedrijfsfunctionaliteit. Een dienst heeft in de eerste plaats een functionele betekenis: het is een betekenisvolle dienst in de ogen van eindgebruikers. Een dienst ondersteunt bedrijfsprocessen, of is een dienst die wordt geleverd aan andere afdelingen, klanten, deelnemers of ketenpartners.

Een dienst wordt geleverd naar aanleiding van een aanvraag (een request) en de dienst levert als resultaat een bepaald resultaat (respons). De afspraken over de vraag en het antwoord vormen de basis voor de dienstverlening, en de aanvrager hoeft daarbij verder geen kennis te hebben van de wijze waarop de dienst gerealiseerd wordt.

In technische zin worden diensten (deels) geleverd door applicaties. Deze diensten zijn het technische spiegelbeeld van de organisatorische diensten. Doorgaans zijn deze technische diensten weer opgebouwd uit diensten van een lager abstractieniveau. Diensten worden door applicaties in veel gevallen gerealiseerd als webservice, met als belangrijke eigenschap dat er een gestandaardiseerde en technologieneutrale manier is om de dienst aan te roepen, waarbij het niet relevant is hoe de dienst technisch is geïmplementeerd.

Oplossingen van leveranciers zijn in toenemende mate opgebouwd uit diensten en de technische standaarden die daarbij horen. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker vervagen applicatiegrenzen steeds meer. In plaats daarvan worden functionaliteiten ter ondersteuning van bedrijfsprocessen samengesteld uit diensten van applicaties en geïntegreerd aan gebruikers aangeboden via een portaal.

Richtlijnen:

  1. Bedrijfsfunctionaliteiten zijn beschikbaar als diensten, en diensten zijn voor gebruikers betekenisvolle functionaliteiten die corresponderen met organisatieactiviteiten
  2. De beschrijving van een dienst (de interface) is onafhankelijk van de inhoud van de dienst (de implementatie).
  3. Een dienst is bij voorkeur technologieneutraal in de zin dat aan het gebruik van een dienst zo min mogelijke technische voorwaarden of beperkingen zijn gekoppeld.
  4. Diensten zijn bij voorkeur asynchroon, wat betekent dat de aanvrager van de dienst niet afhankelijk is van directe levering van het resultaat.