Encyclopedie
Begrippenlijst

Externe verantwoording en overdracht deelnemergegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een onderwijsinstelling heeft met veel partijen te maken in het kader van verantwoording. Dat zijn natuurlijk de formele partijen zoals de RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt.’s en DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW., maar ook marktpartijen zoals de gemeenten of bedrijven, vragen om verantwoordingsgegevens.

Veel van de verantwoordingsgegevens kunnen worden ontleend aan de metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van onderwijsproducten in relatie met de gegevens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Daarnaast speelt de aan- en afwezigheidanalyse een belangrijke rol in het kader van RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt. meldingen.

Kort samengevat kent de onderwijsinstelling een aantal processen in het kader van de verantwoording:

  • de uitwisseling van gegevens in het kader van Bron
  • de toelevering van gegevens in het kader van het Keurmerk inburgering
  • de toelevering van gegevens aan opdrachtgevers (contractpartijen)
  • de toelevering van gegevens op ad hoc-basis

Het uitwisselen van (leer)gegevens van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. tussen onderwijsinstellingen speelt een rol bij de inschrijving en de uitschrijving (export). Er is een overdrachtsdossierHet overdrachtsdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en zijn loopbaan. Het dossier kent een aantal gegevenssets die gevuld worden vanuit de (kern)registratie van de onderwijsinstelling op het moment van overdracht.

Externe verantwoording en overdracht deelnemergegevens