Encyclopedie
Begrippenlijst

Externe verantwoording

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een kernsysteem

Onder externe verantwoording verstaan we de aanlevering van deelnemergegevens, opleidingsgegevens en mogelijke andere gegevens aan derden met een verplichtend karakter. Het verplichtende karakter kan voortkomen uit wet- en regelgeving maar ook uit andere afspraken zoals specifieke subsidieaanvragen of afspraken met opdrachtgevers. In de eerste plaats worden gegevens uitgewisseld ten behoeve van bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. en studiefinanciering. Daarnaast worden rapportages verstrekt, en kunnen overheids- of onderzoeksinstellingen gegevens opvragen voor onderzoek of beleidsontwikkeling.