Encyclopedie
Begrippenlijst

Exporteren portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verandert van opleiding of als de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. na de opleiding gaat werken wil hij of zij het portfolio meenemen en verder uitbouwen. Er zijn ontwikkelingen dat gemeenten leerresultaten waaronder het portfolio willen koppelen aan het DigID van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om uitwisseling van leerresultaten tussen onderwijsinstellingen te bevorderen.

Als een organisatie het format voor het digitaal portfolio (NTA 2035: E-portfolio NL) ondersteunt kan het portfolio via een digitaal mediumEen gegevensdrager zoals een CD-ROM USB-stick e-mail of gestructureerd XML bericht via het Internet. verplaatst of gekopieerd worden om uitwisseling over organisatie- en systeemgrenzen mogelijk te maken. De uitwisseling vindt plaats door het exporteren uit het ene informatiesysteem naar het medium, waarvandaan het weer wordt geïmporteerd door een ander informatiesysteem. Bron: Kennisnet Referentiearchitectuur e-portfolioeen e-portfolio of elektronisch portfolio is een verzameling van doelgericht bij elkaar gebrachte elektronische gegevens en documenten (bestanden) die wordt beheerd door de deelnemer zelf (of meer algemeen een lerend of werkend individu)..

De uitwisseling kan plaatsvinden naast de uitwisseling van de administratieve gegevens, zoals bij de Digitale Overdracht Deelnemer Gegevens (DODG).

Use case

Aanleiding

Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is uitgeschreven en gaat de instelling verlaten. Middels de Werkopdracht exporteren portfolio wordt het exporteren van het portfolio in gang gezet.

Actoren

Doel

Het mogelijk maken van een continue opbouw van het portfolio door uitwisseling daarvan tussen diverse organisaties.

Beschrijving acties

Exporteren portfolio 
Wanneer een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de instelling verlaat, kan er een portfoliobestand worden geëxporteerd. Dit kan via een digitaal mediumEen gegevensdrager zoals een CD-ROM USB-stick e-mail of gestructureerd XML bericht via het Internet.. Het bestand voldoet aan de afspraak NTA 2035: E-portfolio NL zodat het door een andere instelling weer kan worden ingelezen.
Het exportbestand kan bestaan uit de volgende gegevens:
 • NAW Gegevens
 • Ontwikkelingsvoorwaarden
 • Doelen & Ambities
 • Interesses
 • Relaties & netwerken
 • Competenties
 • Activiteiten
 • Producten
 • Evaluaties
 • Niet kwalificerende reflecties
 • Kwalificerende reflecties
 • Formele erkenningen
Onderstaande afbeelding geeft een globaal overzicht van de structuur van een portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..

PortfolioStructuur.png

De standaard voor een Export is gebaseerd op de IMS Specificatie. Onderdeel hiervan is dat de taal in XML is. Zie document: Referentie Architectuur
Beschikbaar stellen aan andere instelling 
Wanneer een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zich inschrijft bij een andere instelling neemt hij zijn portfoliobestand mee. Ook kunnen er afspraken zijn tussen beide instellingen, dat geëxporteerde portfoliobestanden kunnen worden uitgewisseld. Hiervoor is wel de expliciete toestemming van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. noodzakelijk.
Importeren portfolio door andere instelling 
De andere instelling importeert het portfoliobestand zoals beschreven in het verzamelen en importeren van instroomgegevens.

Resultaat

Het portfolio van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is geëxporteerd in een standaardformaat (informatiestandaard), zodat het door een andere instelling kan worden geïmporteerd.

Frequentie

Bij uitschrijving van elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Exporteren portfolio (Werkopdracht)Uitschrijven (Use case)Exporteren portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.

Overige opmerkingen

Een export kan zijn:

 • Een bestand via een digitaal mediumEen gegevensdrager zoals een CD-ROM USB-stick e-mail of gestructureerd XML bericht via het Internet.. (CD-ROM, DVD, USB-stick, etc.)
 • Gegevens worden digitaal uitgewisseld via een netwerk. (onderwijsinstelling A verstuurd het bestand via bv. de mail naar onderwijsinstelling B)
 • Een tussenorganisatie beheert de gegevens en wisselt uit.

Dit alles natuurlijk na toestemming van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., deze is de eigenaar.

Activiteitendiagram

width=400px