Encyclopedie
Begrippenlijst

Examineren

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het aanvragen, beschikbaar maken en uitvoeren van het examen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in de vorm van summatieve resultaten met als uiteindelijk doel een diplomaKwalificerend document..

De uitwerking van het proces examinering is gebaseerd op de procesarchitectuurschematische weergave van samenhangend geheel van (onderwijs)processen examinering, en verwijst daar ook grotendeels naar. Zie http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.

Uitgangspunten en keuzes

  • Per individu kan een examen(-onderdeel) worden aangevraagd.
  • Examens en EVC-beoordelingen zijn als product in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. opgenomen.
  • Een examen of EVC-beoordeling leidt tot een summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat en telt daarmee mee voor de kwalificering of diplomering van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
  • Het examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. is een onderdeel van het deelnemersdossierHet deelnemersdossier is de verzamelnaam voor het complete dossier van een deelnemer. Dit dossier bevat alle documenten en gegevens die direct aan de deelnemer gekoppeld zijn. en bevat de bewijsstukken, summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages.
  • Summatieve resultaten worden behalve in het examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. ook in de kernregistratie deelnemers vastgelegd ten behoeve van de diplomering.

Relatie met de Procesarchitectuur Examinering

In het onderstaande schema wordt weergegeven, wat de relatie is tussen de onderdelen van de Procesarchitectuur Examinering en de processen en uses cases van Triple A.

Relatie met procesarchitectuur examinering.png