Encyclopedie
Begrippenlijst

Eindgebruikersfunctionaliteit kan tijd- en plaatsonafhankelijk worden gebruikt

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Flexibilisering van het onderwijs en de organisatie ervan, vergt betere informatievoorziening; informatievoorziening die niet aan een locatie of tijdstip gebonden is. Veel softwarefunctionaliteit moet technisch gezien op elke werkplek (computer), locatie (verbonden aan het internet) en tijdstip te gebruiken zijn. Dit is van belang voor functionaliteit die deelnemers gebruiken (bijvoorbeeld ten behoeve van studieondersteuning, roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. raadplegen en loopbaanplanning) en voor functionaliteit die medewerkers om uiteenlopende redenen op variabele tijdstippen en locaties zouden willen gebruiken (toetsresultaten vastleggen, roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. raadplegen, deelnemerdossiers raadplegen en aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. vastleggen).

De onderwijsinstelling kan beleid voeren dat beperkingen oplegt aan de beschikbaarheid van softwarefunctionaliteit, bijvoorbeeld omdat ze functionaliteit alleen beschikbaar wil stellen op het moment dat de ICT-helpdesk open is, omdat ze geen bijpassende beveiligingsmaatregelen heeft gerealiseerd of omdat (oudere) gekoppelde systemen niet geschikt gemaakt zijn voor tijdonafhankelijkheid. De relevante software die in lijn met deze architectuur ontwikkeld is mag technisch echter geen locatie- en tijdbeperkingen opleggen. Dat vergt dus ondermeer dat deze software ontworpen is op basis van bijpassende beveiligingsprincipes.

Daarnaast zorgt het werkplek- en locatieonafhankelijk ontwerpen van software is het beperken van de beheerlast. Hier zijn twee redenen voor:

  • Werkplek- en locatieonafhankelijke software maakt software-as-a-service (SaaS) mogelijk. Ontwikkeling en beheer van software zijn in één hand en worden als totaaldienst afgenomen
  • Bij werkplek- en locatieonafhankelijke software is de beheerlast minder bij verhuizingen en organisatiewijzigingen. Gebruikers kunnen dan zonder tussenkomst van een beheerder en zonder aanpassing van de werkplek, wisselen van werkplek

Er zijn deelfuncties van software waarvan het vanwege de benodigde technische inspanning vooralsnog niet wenselijk is dat ze locatie- en tijdonafhankelijk ontwikkeld worden. Dit kan het geval zijn bij rekenintensieve en interactieintensieve functionaliteiten zoals functies om het onderwijsinstellingbrede roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te maken en intensief te bewerken. Bovendien geldt dat een dergelijke functie bij regulier gebruik over het algemeen vanaf dezelfde werkplek wordt gebruikt. Het streven is om dit soort uitzonderingen te beperken.

Richtlijnen:

  1. Softwarefunctionaliteiten zijn op elke gangbare werkplek te gebruiken, bij voorkeur door uitsluitend gebruik te maken van een standaard webbrowser.
  2. Een gebruiker kan op verschillende werkplekken werken, zonder verlies van gegevens of instellingen.
  3. Softwarefunctionaliteiten zijn geschikt om via het openbaar internet en draadloze netwerken te gebruiken. Het ontwerp is geschikt voor bijpassende beveiligings-en routeringsvoorzieningen. Het ontwerp is afgestemd op de snelheid van het internet en gebruikelijke draadloze netwerken. Het ontwerp houdt rekening met tijdelijk verlies van de verbinding.
  4. Softwarefunctionaliteiten maken (op de werkplek van de eindgebruiker) gebruik van de lokaal geïnstalleerde randapparatuur, waaronder printers en scanners.