Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Toelichting

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst


Pagina's die de eigenschap “Toelichting” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

G

Generieke module#Beschrijving +Tekstuele beschrijving
Generieke module#Code +Unieke code, door systeem gegenereerd
Generieke module#Eigenaar +Organisatie(onderdeel) dat het onderwijsproduct heeft aangemaakt
Generieke module#Titel +Unieke naam

M

Module begeleiding#Complexiteit +Door de instelling te definiëren complexiteitsklasse, bijvoorbeeld in relatie tot het werkproces. Dit is een indicatie van wat een deelnemer heeft geleerd bij afronding van dit onderwijsproduct. Op basis hiervan kan de formatieve ontwikkeling van een deelnemer worden gevolgd
Module begeleiding#Niveau +Moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld uitgedrukt in de MBO-niveau’s 1 t/m 4. Dit kan ook een andere, door de instelling gedefinieerde aanduiding van het niveau zijn.
Module begeleiding#Taal/Rekenniveau +Aanduiding van het taal- of rekenniveau waarop dit onderwijsproduct is gericht. Gebaseerd op de landelijke lijst van taal- en rekenniveaus
Module managementinformatie#Kostprijs +Gemiddelde kostprijs (in euro’s) van het eenmalig uitvoeren van het product op basis van door de instelling ingegeven rekenregels.
Module onderwijslogistiek#Eisen_locatie +De eisen en/of voorkeuren die het onderwijsproduct aan de locatie stelt, bestaande uit * Capaciteit in minimum en maximum aantal deelnemers * Type lokaal. Keuze uit een instellingsspecifieke lijst met typen (leslokaal, practicumlokaal, kooklokaal, met beamer of whiteboard etc.) * Flexibiliteit (Ja of Nee). Geeft aan of de achtereenvolgende lessen in verschillende lokalen gegeven kunnen worden
Module onderwijslogistiek#Kalender +Periodes waarin het onderwijsproduct of arrangement gerealiseerd kan worden (van weeknummer t/m weeknummer). Wanneer dit niet is gevuld, kan het product altijd worden gerealiseerd.
Module onderwijslogistiek#Personeel +De eisen en/of voorkeuren die het onderwijsproduct aan het begeleidend personeel stelt. De vorm waarin dit wordt gedefinieerd is vrij door de instelling te bepalen. In de pure vorm worden hier de kenmerken van het benodigde personeel genoemd, zoals type (coach, onderwijsassistent, begeleider), competenties, niveau, bevoegdheid, benodigde capaciteit. Op basis van deze kenmerken kan de roostermachine een match maken met het beschikbare personeel uit een HR-catalogus. Meer pragmatisch kan er (zeker voor de komende jaren) gewerkt worden met een lijst van docenten die geschikt zijn om dit onderwijsproduct uit te voeren.
Module onderwijslogistiek#Uitvoeringslocatie +Hoofdlocatie(s) waar het product mogelijk wordt aangeboden. Wanneer dit niet is gevuld, kan het product op alle locaties aangeboden worden
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Aanbieder +De naam van de organisatie die het onderwijsproduct aanbiedt
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Belasting +De totale tijd in uren die de student gemiddeld nodig heeft voor dit onderwijsproduct
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Geldigheid +Periode waarin het product wordt aangeboden (van datum t/m datum). Wanneer dit niet is gevuld, is het product altijd geldig mits de status “Beschikbaar” is
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Middelen +De eisen en/of voorkeuren die het product aan de benodigde middelen stelt. Het betreft hier middelen die niet aan een locatie zijn gekoppeld, maar vanuit onderwijskundig perspectief nodig zijn. Keuze uit een instellingsspecifieke lijst met typen middelen.
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Omvang +De duur van het contactmoment dat geroosterd moet worden (uitgedrukt in roostereenheden)
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Referentiecode +Extra code die wel betekenis heeft, vrij te definiëren door instelling
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Soort +Aanduiding van het type onderwijsproduct of referentiearrangement, gebaseerd op een instellingsspecifieke indeling waarin typen onderwijs worden onderscheiden zoals bijv. project, workshop, theorie, integrale opdracht.
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Startvoorwaarde +Voorwaarde voor het minimaal en/of maximaal aantal deelnemers wat nodig is om het onderwijsproduct onderwijsinhoudelijk uit te kunnen voeren.
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Status +De status van het product of referentiearrangement, dat aangeeft of het product kan/mag worden aangeboden. De status kan zijn: Aangevraagd, In ontwikkeling, Gereed (kan geaccordeerd worden), Beschikbaar, Niet beschikbaar of Vervallen.
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Taxonomie +Verwijzing naar een elders gedefinieerde taxonomie (kwalificatiestructuur); Er zijn meerdere taxonomieën mogelijk (MBO, NT2, VAVO etc.) Deze verwijzing is een code (bijv 1.12.7.8.1) die bestaat uit betekenisvolle delen tussen de punten, bijvoorbeeld achtereenvolgens de aanduiding van de taxonomie, domein, kwalificatiedossier, kerntaak, werkproces. Dit kan ook een andere samenstelling van eenheden zijn, afhankelijk van de taxonomie. In een veld kunnen meerdere verwijzingen staan, omdat een product aan meerdere taxonomieën gekoppeld kan zijn
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Terugkeerpatroon +Aantal te roosteren contactmomenten waaruit een onderwijsproduct is opgebouwd, met als verbijzondering: * Herhaald: wekelijks, dagelijks, maandelijks, jaarlijks. * Herhaal iedere: aantal weken * Herhalen op: dag in de week * Begint op: datum * Eindigt op (nooit, na aantal keer, op datum)
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Trefwoordenlijst +Een lijst van trefwoorden waarop het onderwijsproduct of referentiearrangement gevonden kan worden. De trefwoorden zijn gebaseerd op een instellingsspecifieke indeling, bijv. een trefwoordentaxonomie
Module voor ontwikkelen van het onderwijs#Versie +Versie
(vorige 25) (volgende 25)