Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Structuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Structuur" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afhandelen niet planbare arrangementen#Groen +nvt  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Rood +Het team is verantwoordelijk voor het oplossen van uitvoeringsproblemen. Het streven is om dit zoveel mogelijk in samenspraak met betrokken deelnemers te doen.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Blauw +nvt  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Geel +De roostermaker (gepositioneerd in het zgn. mid office) is verantwoordelijk voor de roosteraanpassingen en/of aanvullingen (binnen de gestelde kaders).  +
Arrangement specificeren#Geel +Op initiatief van de arrangeur wordt binnen de front office het arrangement gespecificeerd.  +
Arrangement specificeren#Groen +De arrangeur (wel of niet binnen een onderwijseenheid) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van groepen en arrangementen.  +
Arrangement specificeren#Rood +Het team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het aanbod en dus ook de gespecificeerde arrangementen die daaruit voortkomen.  +
Arrangement specificeren#Blauw +Het onderwijsprogramma, inclusief arrangementen, wordt centraal opgesteld en vastgesteld. Het aanbod bepaalt de groepsvorming.  +
C
Controle rooster realisatie#Rood +nvt  +
Controle rooster realisatie#Groen +nvt  +
Controle rooster realisatie#Blauw +nvt  +
Controle rooster realisatie#Geel +nvt  +
D
Deelnemer accepteert rooster#Groen +Acceptatie van de invulling van de vrije keuze-ruimte gebeurt door de deelnemer.  +
Deelnemer accepteert rooster#Rood +Binnen door de centrale organisatie vastgestelde kaders en beschikbaar gesteld middelen is het op- en vaststellen van het rooster een teamverantwoordelijkheid.  +
Deelnemer accepteert rooster#Blauw +Het rooster wordt eventueel geaccepteerd door docenten.  +
Deelnemer accepteert rooster#Geel +Indien een deelnemer het aangeboden rooster niet accepteert volgt er een gesprek met de begeleider. Samen met de roostermaker wordt gezocht naar oplossingen binnen het vigerende rooster. Indien een oplossing niet binnen het vigerende rooster kan worden gevonden, dan neemt de manager onderwijs en bedrijfsvoering een besluit.  +
E
Effectueren rooster#Groen +De roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. De manager onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rooster. De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders. Het rooster wordt door beide managers vastgesteld.  +
Effectueren rooster#Blauw +De roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. De manager onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rooster. De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders. Het rooster wordt door beide managers vastgesteld.  +
Effectueren rooster#Rood +Binnen door de centrale organisatie vastgestelde kaders en beschikbaar gesteld middelen is het op- en vaststellen van het rooster een teamverantwoordelijkheid.  +
Effectueren rooster#Geel +De arrangeur levert de informatie. De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen kaders (tbv de instelling, roostermachine) De roostermaker faciliteert (werkt uit) De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen het rooster uiteindelijk vast. Indien van toepassing zorgt de resourcemanager voor de realisatie van de benodigde middelen.  +
F
Formuleren leervraag (Use case)#Geel +De begeleider vormt samen met de arrangeur de ‘front office’. De front office is erop gericht om de vraag van de deelnemers zo goed mogelijk te vertalen naar een arrangement. De front office is niet verantwoordelijk voor de uitvoering.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Groen +Binnen het team is een zgn. ‘sterrolhouder’ voor een bepaald thema verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderwijsactiviteiten. De opleidingscoördinator is eindverantwoordelijk.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Blauw +Het formuleren van de leervraag betekent het aangaan van de verbintenis. Dit alles wordt centraal georganiseerd. De intaker is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de verbintenis.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Rood +Het specificeren van arrangementen op basis van (deels voorspelde) leervragen is de verantwoordelijkheid van het team. In het geval van conflicten wordt het besluit genomen door de ‘teambaas’.  +
G
Groeperen leervragen#Rood +Het team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het aanbod en de gewenste indeling in groepen.  +