Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Stelling

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekstwaarde.

Pagina's die de eigenschap "Stelling" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aandacht voor de beroepscontext +Onderwijs vindt zoveel mogelijk plaats in de beroepscontext waarvoor deelnemers worden opgeleid. In het verlengde daarvan wordt ook ondernemerschap gestimuleerd en gefaciliteerd.  +
Acceptatie van rooster is sturingsinformatie +Het monitoren van de acceptatie van het rooster door deelnemers is sturingsinformatie voor het ondernemen van acties (bijv. herziening van roosters, collectief overreden van deelnemers of doorvoeren van kleine roosterwijzigingen)  +
Adviesgesprek periodiek inplannen +Een adviesgesprek kan periodiek worden ingepland  +
Alle constateringen worden geregistreerd in het begeleidingsdossier +Alle constateringen die een docent, praktijkopleider of stagebegeleider doet tijdens de uitvoering van het onderwijs en die relevant zijn voor de begeleiding, worden geregistreerd in het begeleidingsdossier.  +
Alle documenten ten behoeve van administraite of externe verantwoording kunnen in kernregistratie +Alle documenten die ten behoeve van het administratieve proces of de externe verantwoording noodzakelijk zijn, kunnen in de kernregistratie worden opgenomen  +
Alle softwarefunctionaliteiten makkelijk te ontsluiten +Alle softwarefunctionaliteiten kunnen gemakkelijk ontsloten worden buiten hun organisatiedomein.  +
Alle softwarefunctionaliteiten worden gespecificeerd en gepubliceerd in een repository +Alle ontsloten softwarefunctionaliteiten worden informeel gespecificeerd (contract) en formeel gespecificeerd (interface specificatie) in een formaat dat publiceerbaar is in een raadpleegbaar centraal overzicht (repository).  +
Alle vormen in model Geurts +Alle vier de vormen van onderwijs in het model van Geurts worden ondersteund.  +
Alle vormen van onderwijs worden ondersteund +Zowel het 'traditionele' onderwijs gericht op eindtermen en klassikale instructie als maatwerk naar vorm en inhoud wordt ondersteund. Daarnaast wordt niet alleen het mbo onderwijs ondersteund, maar ook de andere onderwijstypen die in de bve-sector bestaan zoals vmbo, vavo en contractonderwijs.  +
Analyse aan- en afwezigheidsinformatie gebeurt in de kernregistratie +De analyse van aan- en afwezigheidsinformatie vindt plaats in het kernregistratiesysteem  +
Andere functionele ontwerpen bevatten beschrijvingen die te maken hebben met het BPV-proces +Er is voor gekozen de beschrijving van het BPV-proces onderdeel te maken van het logistieke systeem. Het BPV-proces raakt echter veel van de procesonderdelen van het onderwijsprocesmodel. Waar nodig zijn in andere functionele ontwerpen beschrijvingen opgenomen die te maken hebben met het BPV-proces  +
Anticiperen op de lange termijn wordt gedaan op basis van informatie over externe en interne ontwikkelingen +Anticiperen op de lange termijn wordt gedaan op basis van informatie over externe en interne ontwikkelingen  +
Anticiperen op de middellange termijn wordt gedaan op basis van informatie uit de roostermachine +Anticiperen op de middellange termijn wordt gedaan op basis van informatie uit de roostermachine, waarbij de roostermachine roostert op basis van kengetallen, historische gegevens en reeds ingevoerde gegevens  +
Anticiperen op de vraag naar onderwijs en middelen op middellange en lange termijn +Anticiperen op de vraag naar onderwijs en middelen op middellange en lange termijn  +
Authenticatie is persoonsgebonden +Authenticatie is persoonsgebonden, gekoppeld aan rollen en kan plaatsvinden in een single-sign-on constructie.  +
B
Bedrijfseconomische afweging +In het planningsproces moet het mogelijk zijn bedrijfsregels toe te passen die ervoor zorgen dat de planning ook bedrijfseconomisch verantwoord is.  +
Bedrijfsfunctionaliteiten zijn beschikbaar als diensten +Bedrijfsfunctionaliteiten zijn beschikbaar als diensten, en diensten zijn voor gebruikers betekenisvolle functionaliteiten die corresponderen met organisatieactiviteiten  +
Bedrijfsvoeringsfuncties stellen kerngegevens beschikbaar +De bijbehorende bedrijfsvoeringsfuncties stellen de gegevens beschikbaar middels (een combinatie van) de volgende voorzieningen: * Beschikbare services * Berichtuitwisseling  +
Bedrijfsvoeringsfuncties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van kernregistraties +De bijbehorende bedrijfsvoeringsfuncties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kernregistraties.  +
Beoordelen kwaliteit van het roosterproces +Beoordelen kwaliteit van het roosterproces  +
Beperkte set fundamentele gegevenstypen voor gegevensuitwisseling +Uitwisseling van gegevens wordt gebaseerd op een beperkte set fundamentele gegevenstypen die ten behoeve van gegevensuitwisseling organisatiebreed worden gestandaardiseerd.  +
Bij directe actie wordt signaal aan begeleiding gegeven +Wanneer directe actie van de begeleiding noodzakelijk is, wordt naast de registratie een signaal aan de begeleiding gegeven.  +
Bij intake nog geen formele verbintenis +In de intake komt er nog geen formele verbintenis tot stand  +
Bij niet te plannen leerarrangement verschillende oplossingen +Als een leerarrangement niet gepland kan worden, zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen variërend van het aanvullen van het bestaande rooster tot het herformuleren van de leervraag  +
Bulk-transport van gegevens middels een ETL-tool +Bulk-transport van gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt, en indien nodig (met name voor rapportagedoeleinden) ondersteund middels een ETL-tool (Extractie, Transformatie en Laden)  +