Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Personeel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Personeel" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afhandelen niet planbare arrangementen#Blauw +nvt  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Geel +In het geval van een niet-planbaar arrangement zal in de front office (begeleider en arrangeur) in overleg met de roostermaker en deelnemer(s) gezocht worden naar oplossingen. Indien deze niet gevonden worden besluit de manager onderwijs en/of bedrijfsvoering.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Rood +Binnen het team wordt een oplossing gevonden voor het als gevolg van een uitvoeringsprobleem niet uitvoeren van een deel van het onderwijs. Deze oplossing wordt in samenspraak met betrokken deelnemers geëffectueerd.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen#Groen +Omdat het in het groene scenario een hele groep betreft, zal er opnieuw geroosterd moeten worden door de roostermaker.  +
Arrangement specificeren#Rood +Het team maakt op basis van historische gegevens en kennis van de deelnemers een eerste onderwijsaanbod.  +
Arrangement specificeren#Geel +De arrangeur gaat in samenspraak met de begeleider (zij vormen samen de front office) per individuele leervraag een arrangement specificeren. Hierbij houdt de arrangeur (op basis van kennis en ervaring, maar ook met behulp van referentiearrangementen) rekening met de organisatiemogelijkheden van de instelling.  +
Arrangement specificeren#Groen +De arrangeur is in staat om op basis van de geformuleerde leervraag het best mogelijke arrangement uit de producten van de catalogus samen te stellen. In het geval van een groepsarrangement is bij het formuleren van de leervraag de groepskeuze al gemaakt. In andere gevallen kan de arrangeur op basis van de (individuele) keuze van de deelnemers groepen (op basis van een keuze) samenstellen.  +
Arrangement specificeren#Blauw +De arrangeur stelt periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) op basis van historische en statistische gegevens het arrangement op. Veelal zullen dit aanpassingen zijn op reeds bestaande arrangementen. De arrangeur moet in staat zijn om op basis van de beschikbare middelen een optimaal arrangement samen te stellen.  +
C
Controle rooster realisatie#Geel +nvt  +
Controle rooster realisatie#Rood +nvt  +
Controle rooster realisatie#Groen +nvt  +
Controle rooster realisatie#Blauw +nvt  +
D
Deelnemer accepteert rooster#Geel +Acceptatie van het rooster gebeurt door de deelnemer (actief of passief; afhankelijk van de keuze van de onderwijsinstelling). Vervolgens worden de resultaten van de acceptatie door de begeleider gemonitord.  +
Deelnemer accepteert rooster#Groen +Na het keuzepoces met de deelnemer wordt in samenspraak met de organisatie- of onderwijseenheid, door de roostermaker het rooster vastgesteld. De organisatie- of onderwijseenheid is in staat (zonder tussenkomst van arrangeur) de verbinding te leggen tussen de leervraag van de groep en beschikbare arrangementen. In het groene scenario is het accepteren van het rooster wel denkbaar, maar het ligt niet voor de hand omdat de nadruk ligt op de groep en niet op het individu.  +
Deelnemer accepteert rooster#Rood +Na het keuzepoces met de deelnemer wordt in samenspraak met het team, door de roostermaker het rooster vastgesteld. Het team is in staat (zonder tussenkomst van arrangeur) de verbinding te leggen tussen de leervraag van de individuele deelnemer en beschikbare arrangementen. In het rode scenario is het accepteren van het rooster wel denkbaar, maar het ligt niet voor de hand.  +
Deelnemer accepteert rooster#Blauw +Er is geen sprake van de mogelijkheid tot het al dan niet accepteren van het rooster door de deelnemer.  +
E
Effectueren rooster#Groen +De roostermaker is in staat de ‘roostermachine’ te bedienen en waar nodig de instellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.  +
Effectueren rooster#Geel +In het geval dat arrangementen moeten worden aangepast dient de arrangeur geraadpleegd te worden. De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen de kaders en nemen besluiten.  +
Effectueren rooster#Blauw +De roostermaker is in staat de ‘roostermachine’ te bedienen en waar nodig de instellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.  +
Effectueren rooster#Rood +Het basisrooster wordt op basis van aanbodkeuze opgezet door een teamlid (roostermaker). Dit teamlid is in staat (met behulp van een systeem) een optimale keuze te maken tussen beschikbare middelen en onderwijsaanbod.  +
F
Formuleren leervraag (Use case)#Blauw +De leervraag van de deelnemer wordt zeer sterk gestructureerd door het onderwijsaanbod van de instelling.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Groen +De onderwijseenheid formuleert op basis van marktinformatie en historie de (generieke) leervraag. Binnen de onderwijseenheid is alle kennis en kunde beschikbaar.  +
Formuleren leervraag (Use case)#Rood +Het team is in staat (zonder tussenkomst van arrangeur) de verbinding te leggen tussen de leervraag van de individuele deelnemer en beschikbare arrangementen  +
Formuleren leervraag (Use case)#Geel +De begeleider helpt de deelnemer de leervraag te vertalen naar een arrangeerbare vraag. De begeleider heeft dus zicht op de aanbodmogelijkheden van de instelling.  +
G
Groeperen leervragen#Geel +Eventuele groepen van deelnemers die gedurende een korte of langere periode hetzelfde onderwijs volgen onstaan als gevolg van het roosteren.  +