Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Opmerkingen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekstwaarde.

Pagina's die de eigenschap "Opmerkingen" gebruiken

Er zijn 10 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beheren BPV-bedrijfsgegevens +Binnen de instelling zijn diverse partijen die gebruikmaken van dezelfde bedrijfsgegevens. Dit vraagt om een (CRM)-oplossing waarbij goed is nagedacht over eigenaarschap en versiebeheer.  +
Beheren BPV-plaats +Gewenst: automatische controle op accreditatie bij SBB.  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis +Bij evc wordt "breed gekeken" en bij een in de onderwijssituatie aangeboden opdracht met produktomschrijvingen niet. Signaleren van studiebelemmeringen en daarop begeleiden, maar ook mogelijkheden (kansen) in beeld brengen en daarop sturen... kunnen ook een doel zijn van de beoordeling.  +
Bepalen diplomarecht (Use case) +Een deelnemer weet niet of hij nog ergens recht op heeft. In deze use case wordt gekeken of er mogelijk onbenoemde kwalificaties zijn, die benoemd kunnen worden.  +
E
Exporteren portfolio +Een export kan zijn: * Een bestand via een digitaal medium. (CD-ROM, DVD, USB-stick, etc.) * Gegevens worden digitaal uitgewisseld via een netwerk. (onderwijsinstelling A verstuurd het bestand via bv. de mail naar onderwijsinstelling B) * Een tussenorganisatie beheert de gegevens en wisselt uit. Dit alles natuurlijk na toestemming van de deelnemer, deze is de eigenaar.  +
O
Onderhouden criteriumbank + * In de criteriumbank moeten kwalificaties kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. * Binnen de criteriumbank moeten aan kwalificerende eenheden en kwalificaties criteria gekoppeld kunnen worden. Aan summatieve resultaten worden geen criteria gekoppeld. * Summatieve resultaten moeten aan kwalificerende eenheden gekoppeld kunnen worden. * Binnen de criteriumbank moet het mogelijk zijn om een samenstelling van kwalificaties te kunnen definiëren en wijzigen. Zoals is beschreven in toegevoegde afbeelding van de criteriumbank. * De criteriumbank moet informatie kunnen ophalen en wegschrijven bij onderdelen uit het kernsysteem. * De criteriumbank is alleen opvraagbaar voor kwalificaties die niet onder constructie zijn.   +
Oplossen calamiteit +Afhankelijk van de calamiteit zullen verschillende medewerkers, uit hoofde van functie, betrokken worden als bij het realiseren van een oplossing voor de calamiteit.  +
R
Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer + * Er moet een koppeling zijn met de database waarin de aanwezigheid per deelnemer wordt vastgelegd (aanwezigheidsregistratie) die buiten het kernsysteem valt. In die database is geregistreerd: :* deelnemer, datum/tijd en plaats. * Eveneens buiten het kernsysteem zijn in reserveren de volgende gegevens te vinden: :* deelnemer, datum/tijd, docent, onderwijsproduct. Via de combinatie van bovenstaande dataverzamelingen kan geconstateerd worden wie, wanneer aan- of afwezig was.   +
Registreren incidenten +Bij incidenten zal niet alleen een registratie plaats vinden maar ook een automatische melding. Eventueel ook een fysieke actie, b.v. verwijderen uit de les. Verwijzing naar coach / schoolleiding etc.  +
Registreren van summatieve resultaten +Het moet mogelijk zijn aan een summatieve toets summatieve resultaten toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen door daarvoor geautoriseerde medewerkers. In deze use case hebben we ons beperkt tot het registeren van summatieve resultaten. De summatieve resultaten zijn in de criteriumbank gedefinieerd.  +