Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Korte beschrijving

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Korte beschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanpassen en aanvullen rooster +Het opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.  +
Aantonen competenties en kennis +Verzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.  +
Aanvullen onderwijscatalogus +Het toevoegen van specifieke kenmerken aan de informatiedragers (onderwijsproducten of referentiearrangementen) in de onderwijscatalogus, teneinde de catalogus te gebruiken voor aanvullende processen. Denk hierbij aan roosteren, management informatie of begeleiding.  +
Addendum FO kernregistratie deelnemergegevens +In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie.  +
Adviesrapport Opleidingsdomeinen in het MBO +Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT een document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling. De inhoud van dit rapport is begin 2014 in de wiki verwerkt.  +
Analyseren aan- en afwezigheid +Het analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemer heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.  +
Animatie Administratief +Deze animatie gaat over de hoofdgroep administratief.  +
Animatie Architectuur +In deze animatie wordt de Triple A architectuur toegelicht.  +
Animatie Beheren middelen +Deze animatie gaat over het kernsysteem beheren middelen.  +
Animatie Digitale overdracht deelnemergegevens +Deze animatie gaat over het kernsysteem digitale overdracht deelnemergegevens.  +
Animatie Externe verantwoording +Deze animatie gaat over het kernsysteem externe verantwoording.  +
Animatie Hoe is Triple A opgebouwd +In deze animatie wordt verteld hoe Triple A is opgebouwd.  +
Animatie Hoe werkt deze website +In deze animatie wordt uitgelegd hoe deze website en wiki werken.  +
Animatie Kernregistratie deelnemergegevens +Deze animatie gaat over het kernsysteem kernregistratie deelnemergegevens.  +
Animatie Onderwijs +Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijs.  +
Animatie Onderwijsaanbod +Deze animatie gaat over de hoofdgroep onderwijsaanbod.  +
Animatie Onderwijscatalogus +Deze animatie gaat over her kernsysteem onderwijscatalogus.  +
Animatie Onderwijslogistiek +Deze animatie gaat over het kernsysteem onderwijslogistiek.  +
Animatie Portfolio +Deze animatie gaat over het kernsysteem portfolio.  +
Animatie Primair procesondersteuning +Deze animatie gaat over het kernsysteem primair procesondersteuning.  +
Animatie Roosteren +Deze animatie gaat over het kernsysteem roosteren.  +
Animatie Voorbereiding onderwijs +Deze animatie gaat over de hoofdgroep voorbereiding onderwijs.  +
Animatie Wat is Triple A +Bekijk deze animatie om meer te weten te komen over wat Triple A is.  +
B
Beheren identiteit +Het vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.  +
Beheren loopbaan +Het analyseren van de overeengekomen onderwijsproducten en welke hiervan zijn afgenomen en met goed gevolg zijn voltooid door een betreffende deelnemer. De combinatie van deze gegevens geeft inzicht in de nog te behalen resultaten die behaald dienen te worden om een diploma te verkrijgen; met andere woorden de leerloopbaan van de deelnemer.  +