Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Implicatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Paginaverwijzing van een uitspraak naar de implicaties van die uitspraak.

Pagina's die de eigenschap "Implicatie" gebruiken

Er zijn 22 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aandacht voor de beroepscontext +Opleiden voor de praktijk  +, Ondernemerschap  +
Alle vormen van onderwijs worden ondersteund +Alle vormen in model Geurts  +, Mbo vmbo vavo etc.  +
B
Bulk-transport van gegevens middels een ETL-tool +Generiek tool voor ETL  +, Zo weinig mogelijk bulk-uitwisseling van gegevens tussen applicaties  +, Generiek ETL-tool voor bulk-uitwisseling tussen applicaties  +
C
Centraal documentmanagement is mogelijk +Documentmanagement per instelling inrichten  +, Generieke documentmanagementvoorziening is optioneel  +
Centrale rapportagevoorziening voor sturing en verantwoording +Onderscheid in operationele en managementrapportages  +, Operationele procesondersteunende applicaties zelf verantwoordelijk voor rapportage  +, Generieke voorziening verantwoordelijk voor managementrapportages  +,
D
De leervraag van de deelnemer staat centraal +Variatie in begeleiding en zorg  +, Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  +
E
Eindgebruikersfunctionaliteit kan tijd- en plaatsonafhankelijk worden gebruikt +Softwarefunctionaliteiten zijn op elke gangbare werkplek te gebruiken  +, Een gebruiker kan op verschillende werkplekken werken  +, Softwarefunctionaliteiten zijn te gebruiken via het openbaar internet en draadloze netwerken  +,
F
Functionaliteit is opgebouwd uit diensten (services) +Bedrijfsfunctionaliteiten zijn beschikbaar als diensten  +, Diensten zijn onafhankelijk beschreven  +, Diensten zijn technologieneutraal  +,
G
Gebruiksgecentreerd ontwerp +De inrichting van bedrijfsprocessen is een inrichtingskeuze van de instellingen  +, Systemen ondersteunen een procesgestuurde toegang tot functies  +, Interactie met het systeem kan worden onderbroken  +,
H
Heterogeniteit is uitgangspunt +Systemen gebaseerd op verschillende technische platformen  +, Geen organisatiebrede en uniforme gegevensstandaarden  +, Infrastructurele voorzieningen mogen heterogeen zijn  +,
I
Integratie aan de achterkant middels een servicebus +Serivcebus wordt generiek ingericht  +, Servicebus is specifiek per instelling  +, Servicebus ondersteunt twee typen communicatie tussen applicaties  +,
Integratie aan de voorkant middels een portaal +Portaal ingericht als generieke voorziening  +, Portaal bestaat uit drie hoofdelementen  +, Portaal is er voor alle doelgroepen  +,
K
Kortcyclisch planningsproces +Continue afstemming vraag-aanbod  +, Flexibel naast traditioneel plannen  +, Bedrijfseconomische afweging  +
O
Open en flexibele integratievoorzieningen +Softwarefunctionaliteiten zijn flexibel integreerbaar in een portaal  +, Alle softwarefunctionaliteiten makkelijk te ontsluiten  +, Alle softwarefunctionaliteiten worden gespecificeerd en gepubliceerd in een repository  +
Open source wordt zo veel mogelijk nagestreefd +Generieke voorzieningen als open sourcesoftware beschikbaar  +, Niet-generieke softwareonderdelen bij voorkeur als open source-software beschikbaar  +, Een software-ontwikkelstraat bestaat uit open source-software  +
Open standaarden zijn uitgangspunt +Oplossingen zo veel mogelijk gebaseerd op open standaarden  +, De benoemde open standaarden worden toegepast dan wel ondersteund  +
Orkestratie middels een orkestratie-engine +Open standaard voor grafische weergaven van processen  +, Open standaard voor definitie van processen  +, Open standaard voor executie van processen  +
P
Planning op basis van een onderwijscatalogus +Planbare eenheden  +, Hiërarchische structuur  +, Transparante vastlegging  +,
Principes en richtlijnen Kernregistraties +Zes kernregistraties  +, Bedrijfsvoeringsfuncties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van kernregistraties  +, Bedrijfsvoeringsfuncties stellen kerngegevens beschikbaar  +,
Procesbesturing op basis van orkestratie en choreografie +Regie door procesbesturing  +, Generieke voorziening voor procesbesturing  +, Keuze tussen orkestratie en choreografie  +
S
Systemen en software zijn veilig en betrouwbaar +Authenticatie is persoonsgebonden  +, Generieke inrichting autorisatie  +, Databases zijn verantwoordelijk voor consistentie  +,
Systemen en software zijn voldoende schaalbaar +Systemen en software zijn horizontaal en verticaal schaalbaar  +