Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Begrippenlijstdefinitie (Glossary-Definition)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een speciale eigenschap in de wiki.

Pagina's die de eigenschap "Begrippenlijstdefinitie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanmelden +Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële deelnemer voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.  +
Aanwezigheid +Geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig.  +
Aanwezigheidsanalyse +Analyse van de aan- en afwezigheidsgegevens van bepaalde deelnemers of groepen deelnemers zodat daarover kan worden gerapporeerd.  +
Aanwezigheidsregistratie +Database waarin de gegevens zijn opgeslagen van de aan- en afwezigheid van deelnemers  +
Actor +Gebruiker van het systeem in een specifieke rol of een ander systeem of technische voorziening die met het systeem communiceert. De actoren maken dus geen deel uit van het systeem maar interacteren met het systeem. Actoren zijn diegenen die gegevens met het systeem uitwisselen of diensten van het systeem betrekken.  +
Administratief Medewerker +Persoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert.  +
Administratief dossier +Het administratief dossier is onderdeel van de kernregistratie deelnemers en bevat alle documenten en gegevens die betrekking hebben op de inschrijving van de deelnemer zoals de onderwijsovereenkomst en de BPV-overeenkomst. Alle documenten die in het administratieve proces ontstaan worden aan dit dossier toegevoegd. Het administratief dossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het administratief dossier ook het begeleidingsdossier zorgdossier en examendossier bevindt.  +
Adviesgesprek +een adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties.  +
Afgenomen onderwijsproduct +Onderwijsproduct dat daadwerkelijk is geleverd op basis van een rooster en is afgenomen door de betreffende deelnemer.  +
Afwezigheid +Het ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.  +
Aggregatieniveau +een samenstelling van onderwijsproducten.  +
Algoritmes +rekenregels en -procedures om in het proces van roosteren te kunnen optimaliseren.  +
Alumni +Oud-deelnemers die onderwijsproducten van de instelling hebben afgenomen en thans als deelnemer zijn uitgeschreven bij de instelling.  +
Applicatiebeheerder +De medewerker die applicatiebeheer uitvoert.  +
Arrangement +een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.  +
Arrangeren +Onderwijslogistiek proces waarin op basis van leervraag van een deelnemer en de daarbij passende en beschikbare onderwijsproducten een planbaar geheel wordt samengesteld dat door de deelnemer kan worden afgenomen. Een arrangement is van kracht voor een 'bevroren' periode. Op basis van alle arrangementen kan een rooster voor een dergelijke periode worden gemaakt.  +
Arrangeur +persoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt.  +
Assessment +een methode of procedure om zowel basiskennis als competenties te meten en te beoordelen in authentieke of levensechte situaties.  +
Assets +Dit zijn herbruikbare objecten die bestudeerd worden in het kader van een onderwijsproduct. Bijvoorbeeld een motor in het kader van motortechniek een anatomische pop in het kader van gezondheid een videofragment in het kader van een geschiedenisles een animatie in het kader van de bestudering van de verbrandingsmotor.  +
Audit +Toetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren.  +
B
BPV +Beroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.  +
BPV-overeenkomst +Overeenkomst in het kader van een stage/BPV tussen deelnemer, instelling en leerbedrijf, waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. BPV-overeenkomst wordt ook wel afgekort tot BPVO. Voorheen noemde men dit in het MBO een Praktijkovereenkomst, afgekort POK.  +
BRIN +Basisregistratie Instellingen. In dit bestand geeft DUO een overzicht van alle scholen en de hiermee samenhangende instellingen.  +
BRON +Basis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen.  +
Begeleide onderwijstijd +Onderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent.  +