Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Doel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Doel" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren +Het verkrijgen dan wel behouden van het keurmerk Inburgeren.  +
Aanmaken diploma +Beschikbaar stellen van formeel kwalificerend document  +
Aanmaken portfolio +Beschikbaar stellen van de portfolio faciliteit aan een deelnemer.  +
Aanmelden (Use case) +Registreren van de eerste aanmelding, zodanig dat bepaald kan worden of er een intake kan plaatsvinden. Wanneer de aanmelding voor 1 april heeft plaatsgevonden, kan de deelnemer hier een plaatsingsrecht aan ontlenen.  +
Aanvragen EVC-beoordeling (Functie) +Het in gang zetten van een EVC-procedure.  +
Aanvragen accreditatie +Verkrijgen van de accreditatie die benodigd is voor een aangeboden BPV-plaats  +
Aanvragen examendeelname +Het starten van een examenprocedure. Dat kan zijn: * Regulier examen met beschreven opdracht * Portfoliobeoordeling, mogelijk met als doel een EVC rapportage  +
Aanvragen intaketoets +Het aanvragen van intaketoetsen om zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen +Een geaccepteerd arrangement en rooster voor een deelnemer. Het herziene individuele rooster is samengesteld uit onderwijsproducten welke reeds zijn gepland in het geëffectueerde rooster.  +
Afleiden initiële arrangementen +Initieel arrangement specificeren zodat de arrangeur overzicht en inzicht kan krijgen in wat en hoe nog gearrangeerd moet worden.  +
Analyseren situatie deelnemer +Vroegtijdig signaleren van (veel voorkomende) situaties en problemen die begeleidingsaandacht vragen. Het kunnen bekijken van de huidige stand van zaken.  +
Arrangement specificeren +Doel is te komen tot een specifiek arrangement waarin alle producten uit de onderwijscatalogus vertaald zijn naar het laagste niveau en zijn aangevuld met alle randvoorwaarden, zodat het arrangement geschikt is voor het roosterproces.  +
B
BPV-matching +Het invullen van een BPV-onderwijsproduct met een concrete BPV-plaats.  +
Behandelen aanvraag middelen +Het afhandelen van de aanvraag en het zonodig muteren van de beschikbaarheid van een bestaand middel.  +
Beheren BPV-bedrijfsgegevens +De correcte registratie van stamgegevens van een leerbedrijf.  +
Beheren BPV-plaats +Registratie van de BPV-plaats.  +
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonen +Hergebruik van eerder gemaakte KRD-rapportagegegevenssetsjablonen.  +
Beheren rapportagegegevenssets +Hergebruik van eerder samengestelde rapportagegegevenssets.  +
Beheren rapportagesjablonen +Hergebruik van eerder gemaakte rapportagesjablonen.  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis +Inzicht verkrijgen in de vorderingen van de deelnemer voor wat betreft competenties, vaardigheden en kennis, door middel van een formatieve beoordeling.  +
Bepalen diplomarecht (Use case) +Bepalen of een deelnemer recht heeft op kwalificerende documenten, zodat voorkomen wordt dat hij zonder de documenten waar hij recht op heeft, wordt uitgeschreven.  +
Beschikbaar stellen doorstroomdossier +Het ter beschikking stellen van alle relevante gegevens aan de ontvangende school, zodat zij een goede intake kunnen doen om uiteindelijk tot een goede plaatsing te komen.  +
Beschikbaar stellen loopbaangegevens +Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemer, begeleider of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).  +
Beschikbaar stellen peilstokmeting +Inzicht verschaffen aan een deelnemer in de actuele stand van zaken betreffende de voortgang ten opzichte van een specifieke kwalificatie, inclusief de bijbehorende keuzedeelverplichting. “Welke summatieve resultaten ontbreken nog om een specifieke kwalificatie te kunnen behalen?’  +
Beschikbaar stellen producten in portfolio +Beschikbaar stellen van producten in het portfolio, bijvoorbeeld ten behoeve van een toets of feedback van docent, begeleider of mededeelnemer.  +