Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Cultuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Cultuur" gebruiken

Er zijn 4 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Blauw +De besluiten worden centraal genomen en gelden voor een langere periode. Het programma is “heilig” en er wordt een beperkte pragmatische vrijheid toegestaan om dit te realiseren. Samenwerken gebeurt met name rond het vaststellen van het programma. Daarna doet iedere specialist “zijn/haar ding”. Er is sprake van een formele relatie tussen de deelnemer en de onderwijsinstelling. Er wordt een goed programma door de onderwijsinstelling aangeboden aan de student en andersom wordt de juiste houding van de student verwacht. De medewerkers kenmerken zich door een professionele inzet op hun vakgebied en andersom biedt de cultuur de mogelijkheden om in het vakgebied uit te blinken en verder te ontwikkelen. De begeleiding sluit aan bij de cultuur en de werkwijze van het toekomstige beroep dat de deelnemer nastreeft/leert. In de cultuur is er relatief veel ruimte en aandacht aan het begin van de opleiding voor het vinden van de juiste opleiding voor de deelnemer. Na de initiële keuze voor de opleiding worden veranderingen in opleidingskeuze, in deze cultuur, niet op prijs. Op hypes wordt niet ingespeeld.  +
G
Geel +De kern van het gele scenario is het vinden van een oplossing voor elke vraag die de student/klant stelt. Een kernwaarde daarvoor is de bereidheid om samen te werken en te delen. Alle besluiten worden genomen in het belang van de klant waarbij de leervraag de doorslag geeft en niet het organisatiebelang. Er is sprake van een klantgerichte, dienstverlenende structuur. Hoewel het scenario uitgaat van heel veel vrijheid, moet er ook veel gestandaardiseerd zijn om de vrijheid in keuze te bereiken. Deze standaardisatie betreft de organisatie. Geel werkt bijvoorbeeld met een onderwijscatalogus met afspraken over hoe onderwijsproducten worden gedefinieerd (metadata) en een resource-catalogus waarin ook middelen en lokalen (op basis van metadata) breed inzetbaar zijn. Docenten zijn niet sterk gekoppeld aan producten en tijd in het gele scenario. Van de back-office mag de klant niets merken. Oftewel, eventuele problemen in de organisatie mogen niet worden doorvertaald naar de klant. De cultuur van scenario Geel maakt het mogelijk handig in te spelen op hypes. Alles is gericht op de wensen van de klant, de voelsprieten staan “naar buiten” dus externe ontwikkelingen kunnen (eenvoudig) mee worden genomen. Het gele scenario wordt gekenschetst door slim te organiseren en het concurrerend vermogen, massamaatwerk, de open cultuur en transparantie in bijv. samenwerkingsverbanden.  +
Groen +Van belang is dat wordt uitgedragen dat het de plaats is waar het beste onderwijs wordt aangeboden en geleverd. Groen treedt dus met het product naar buiten: “wij maken mooi onderwijs om zo veel mogelijk klanten voor onze producten te krijgen”. Door de extern gerichte cultuur zijn “klanten”: groepen deelnemers, bedrijven en andere onderwijsinstellingen. Besluiten worden in overeenstemming genomen. En eenmaal genomen besluiten worden uitgedragen. Er wordt goed naar klanten geluisterd (omdat dit van belang is voor de prognose, die weer het aanbod stuurt). Er wordt naar gestreefd het aanbod zo goed mogelijk neer te zetten om steeds meer deelnemers (of andere klanten) te werven. De cultuur is zowel naar binnen als naar buiten gericht, met als belangrijkste drijfveer dat het een klantgerichte cultuur betreft. Dat betekent dat netwerken in de groene cultuur van groot belang is.  +
R
Rood +Besluiten over de inhoud worden genomen op team niveau. Op het gebied van onderwijs is een team autonoom. Binnen het team worden resultaten geboekt door samen te werken in een open sfeer. Er wordt dan ook een gemeenschap/groep gecreëerd van docenten en studenten die een eigen en herkenbare plek hebben in de totale organisatie. De docenten hebben een duidelijke plek (onderdeel van team x of y). Doordat het team “the centre of the universe” is voor de leden van het team, is sprake van een naar binnen gerichte cultuur. De loyaliteit ligt op twee plaatsen: bij het team en bij (het leren van) de deelnemer. Het belang van de deelnemer (of het team) prevaleert boven het organisatiebelang. Er wordt zo veel mogelijk geregeld en opgelost binnen het team. Het uitgangspunt is dan ook: “decentraal, tenzij”. De centrale afspraken zijn randvoorwaardelijk. Zoals de al eerder genoemde toegewezen middelen en docenten, maar ook de metadatering die voor de onderwijscatalogus moet worden gebruikt. De invulling van de onderwijscatalogus gebeurt op teamniveau.  +