Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Bestaat uit

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Pagina met standaardformulier Formulier:Structuurelement.


Pagina's die de eigenschap “Bestaat uit” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

A

Aanpassen en aanvullen rooster +Individueel aanvullen rooster  +
Aantonen competenties en kennis +Verzamelen en importeren instroomgegevens  +, Onderhouden gegevens deelnemer  +, Opnemen POP en PAP in portfolio  +,
Aanvullen onderwijscatalogus +Bepalen modulariteit  +, Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit  +
Analyseren aan- en afwezigheid +Signaleren en rapporteren aan- afwezigheid  +, Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer  +
Arrangeertool +Samenstellen referentiearrangement  +, Vertaling van de leervraag naar onderwijslogistieke consequenties per deelnemer  +, Arrangement samenstellen  +,

B

Beheren identiteit +Wijzigen identiteitsgegevens  +
Beheren loopbaan +Beschikbaar stellen loopbaangegevens  +, Documentsjabloon beheren  +, Rapportdefinitiebeheer  +

D

Diplomeren +Registreren van summatieve resultaten  +, Onderhouden criteriumbank  +, Beschikbaar stellen peilstokmeting  +,

E

Examineren +Kaders stellen  +, Construeren en vaststellen  +, Aanvragen examendeelname  +,

I

Inschrijven (Proces) +Aanmelden (Use case)  +, Intake (Use case)  +, Verbintenis maken  +,
Inzetten middelen +Wijzigen middelen  +, Behandelen aanvraag middelen  +, Oplossen uitvoeringsprobleem  +,

L

Leeraanbod plannen +Maken rooster  +, Effectueren rooster  +, Deelnemer accepteert rooster  +,
Leertrajectbegeleiding +Onderwijsintake (Use case)  +, Opstellen plan  +, Monitoren voortgang  +,
Leervraag arrangeren +Formuleren leervraag (Use case)  +, Groeperen leervragen  +, Arrangement specificeren  +,

M

Middelencatalogus +Metadateren middelen  +, Wijzigen middelen (Functionaliteit)  +

O

Ontwikkelen onderwijs +Definieren referentiearrangement  +, Definieren onderwijsproduct  +, Inrichten onderwijscatalogus  +,
Opleiden en vormen +Beoordelen en registreren competenties en kennis  +, Registreren incidenten  +, Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag  +,
Overdracht deelnemergegevens +Beschikbaar stellen doorstroomdossier  +, Ontvangen doorstroomdossier  +, Melden status  +

P

Prognotiseren +Tactische planning  +, Strategische planning  +

R

Registreren aan- en afwezigheid +Melden afwezigheid door deelnemer  +, Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid  +
Roostermachine (Systeemgebied) +Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels  +, Simulatie  +, Analyse rapporten  +,

T

Toelevering verantwoordingsinformatie +Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren  +, Resultaat audit verwerken  +, Toeleveren opdrachtgevers  +,
Toewijzen BPV +Beheren BPV-bedrijfsgegevens  +, Beheren BPV-plaats  +, BPV-matching  +

U

Uitschrijven (Proces) +Uitschrijven (Use case)  +
Uitwisseling BRON +Uitwisselen deelname  +, Uitwisselen BPV  +, Uitwisselen resultaten  +