Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Beschrijving interactieve functionaliteit

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Beschrijving interactieve functionaliteit" gebruiken

Er zijn 9 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonen +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm dat een lijst met KRD-rapportagegegevenssetsjablonen toont. Functionaliteit: * Aanmaken of bewerken van een sjabloon (1) * Naam van een sjabloon wijzigen (2) * Verwijderen van een sjaboon * Ophalen en opslaan van gegevens uit de KRD o.b.v. het sjabloon * Beschikbaar stellen van een sjabloon aan een gebruiker of gebruikersgroep ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 2: * naam moet voldoen aan format * systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam ===Acties door ICT-systeem=== * Acties bij interface-element 1: * Starten van de functie maken KRD-rapportagegegevensset.  +
Beheren rapportagegegevenssets +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm dat een lijst met rapportagegegevenssets toont. Functionaliteit: * Aanmaken of bewerken van een gegevensset (1) * Naam van een gegevensset wijzigen (2) * Verwijderen van een gegevensset * Beschikbaar stellen van een gegevensset aan een gebruiker of gebruikersgroep ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 2: * Naam moet voldoen aan format * Systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element 1: * Starten van de functie bewerken rapportagegegevens.  +
Beheren rapportagesjablonen +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm dat een lijst met rapportagesjablonen toont. Functionaliteit: * Aanmaken of bewerken van een sjabloon (1) * Naam van een sjabloon wijzigen (2) * Verwijderen van een sjaboon * Genereren en opslaan van een rapportage o.b.v. een sjabloon * Beschikbaar stellen van een sjabloon aan een gebruiker of gebruikersgroep ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 2: * Naam moet voldoen aan format * Systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element 1: * Starten van de functie maken rapportage.  +
Bewerken rapportagegegevens +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm waarin alle gegevens getoond worden die in de samengevoegde rapportagegegevensset zijn opgenomen. Functionaliteit voor tonen: * Selectiemogelijkheid op ieder voorkomend veld. * Selectiemogelijkheid op lege velden (ontbrekende gegevens). * Combinaties van selecties moeten mogelijk zijn. Functionaliteit voor bewerken: * Inlezen van gegevens uit een of meerdere bestanden (bijvoorbeeld spreadsheet draaitabel) of databases van andere applicaties. * Rechtstreeks inlezen van gegevens uit een andere applicatie. * Bewerken van de gegevens, bijvoorbeeld berekening doorvoeren en sorteringen. * Opslaan van de samengevoegde gegevensset. (1) * Toevoegen van een zelf te definiëren omschrijving bij de samengevoegde gegevensset. ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 1: * De naam van de gegevensset moet voldoen aan een vastgesteld format. * De naam mag nog niet voorkomen. ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element: geen  +
Bijwerken administratie Keurmerk +<BR> ===Gebruikersinterface=== * Overzicht van alle rapportages waarvan geregistreerd is dat ze verzonden zijn (inclusief datum verwerkt/verstuurd). * Verwijzing opnemen naar een nieuwe verzonden rapportage (URL) * Bewerken van een (zelf te definiëren) omschrijving bij de rapportage. * Bewerken van een (zelf in te vullen) datum van verwerking of verzending van de gevraagde gegevens (archief). * Vermelden van de verzendwijze van het rapport (uploaden op website, mail, post etcetera) * Mogelijkheid om verwijzing naar gerelateerde bestanden op te nemen (URL) (bijvoorbeeld het bij de onderwijsinstelling opgeslagen ingevulde format van de beveiligde website van Blik op Werk.) * Mogelijkheid om per rapport de feedback van Blik op Werk te registreren, namelijk het resultaat van de audit. Het resultaat kan zijn: correcte cijfers ‘ja’ correcte cijfers ‘nee’. Indien correcte cijfers ‘ja’: tekortkoming ‘ja’ tekortkoming ‘nee’. ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element: nvt ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element: nvt  +
K
KRD rapportagegegevenssetsjablonen +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm dat een lijst met KRD-rapportagegegevenssetsjablonen toont. Functionaliteit: * Aanmaken of bewerken van een sjabloon (1) * Naam van een sjabloon wijzigen (2) * Verwijderen van een sjaboon * Ophalen en opslaan van gegevens uit de KRD o.b.v. het sjabloon * Beschikbaar stellen van een sjabloon aan een gebruiker of gebruikersgroep ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 2: * naam moet voldoen aan format * systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam ===Acties door ICT-systeem=== * Acties bij interface-element 1: * Starten van de functie maken KRD-rapportagegegevensset.  +
M
Maken KRD rapportagegegevensset +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm waarin je een rapportagegegevenssetsjabloon kan samenstellen op basis van alle gegevens in de kernregistratie deelnemers. Functionaliteit: * het kunnen selecteren van in de KRD beschikbare gegevens(eenheden) (1) * het toekennen van een naam aan het sjabloon (2) * het opslaan van het sjabloon (3) * het beschikbaar stellen van het sjabloon aan een gebruiker of gebruikersgroep * het ophalen van gegevens uit de KRD o.b.v. het sjabloon, en opslaan in verschillende bestandsformaten (is gegevenssetsjabloon) Het op kunnen slaan in verschillende formaten dient voor het scheppen van de mogelijkheid om de gegevens te verwerken in meer dan één applicatie (beperking afhankelijkheden). ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 2: * naam moet voldoen aan format * systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam Controles bij interface-element 3: * er moet een naam aan het sjabloon zijn toegekend (anders om vragen) ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element 1: * Als selectie van gegevenseenheden heeft plaatsgevonden, weergeven: :* het sjabloon met voorbeelden van de geselecteerde gegevens Acties bij interface-element 2: * Als het kenmerk voorkomt moet het systeem een melding doen en vragen of de reeds bestaande sjabloon gebruikt moet worden.  +
Maken rapportage +<br /> ===Gebruikersinterface=== Een scherm waarin de lay-out van de rapportage kan worden bepaald. Functionaliteit: * het selecteren van een rapportagegegevensset (1) * het maken van de lay-out van de rapportage (3) * het genereren van grafieken * het toevoegen van tekst en plaatjes * het opslaan van de lay-out, rapportagegegevenssetselectie en gegevensbewerkingen als rapportagesjabloon (4) * het bewerken van een zelf te definiëren omschrijving bij het rapportagesjabloon (5) * het resultaat opslaan als rapportage (6) ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 5: * naam lay-out moet voldoen aan format * naam lay-out mag nog niet voorkomen ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element: n.v.t.  +
R
Registratie behoefte ‘nieuw’ onderwijsproduct +===Gebruikersinterface=== Functionaliteit: Een scherm met selectiecriteria die bestaat uit de metadata uit de onderwijscatalogus. Ook is er een tekstveld waarin vrije tekst kan worden gezet, om een ‘nieuw’ product beter te kunnen beschrijven of toelichten. De selectiecriteria zijn gevuld met criteria die zijn ingevuld in de functionaliteit ‘raadplegen onderwijscatalogus met selectiecriteria’ of het is een kopie van een reeds bestaand onderwijsproduct die is aangeklikt in de functionaliteit ‘lijst onderwijscatalogus’. De reeds ingevulde informatie moet kunnen worden aangepast of worden verwijderd. De informatie (na bewerking) kan worden opgeslagen. (1) ===Controles door ICT-systeem=== Controles bij interface-element 1: * Nagaan of de ingevoerde selectiecriteria niet al in dezelfde combinatie voorkomt in de onderwijscatalogus. ===Acties door ICT-systeem=== Acties bij interface-element 1: * Aanklikken knop ‘nieuw’ in de functie ‘Raadplegen onderwijscatalogus’ * Tonen alle selectiecriteria (de metadata uit onderwijscatalogus) en de reeds ingevulde criteria * Aanvullen, wijzigen of verwijderen criteria. * Klikken op opslaan * Melding geven als ingevulde criteria al voorkomen in de catalogus. * Melding aan betrokkenen, kan in de vorm van een rapport.  +