Encyclopedie
Begrippenlijst

Effectueren rooster

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case

Op deze use case zijn scenario's van toepassing

Op deze use case zijn scenario's van toepassing. Een scenario is een alternatieve wijze waarop de informatie over de use case gelezen en gebruikt kan worden.

Er zijn vier scenario's: rood, groen, geel en blauw. Welk scenario van toepassing is in uw organisatie is afhankelijk van een aantal uitgangspunten.

Klik hier voor meer informatie over de uitgangspunten van de verschillende scenario's.

De beschrijvingen van de use cases zijn beschreven vanuit het oogpunt van scenario 'geel'. Naast de beschrijving zijn de verschillen opgenomen van de andere scenario's, ten opzichte van het gele scenario.

Binnen Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. dat in de vorige use case (maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.) is opgesteld ook tot uitvoer gebracht. Daarvoor is een aantal stappen noodzakelijk. Een onderwijsinstelling kan willen nagaan in hoeverre de deelnemers het voorgestelde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. accepteren (omdat dit een indicatie is voor verwachte opkomst bijvoorbeeld). Het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. leidt tevens tot een aantal onderwijsproducten of arrangementen die wel door deelnemers gevraagd zijn, maar die niet in de planning van de komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. terecht zijn gekomen. Het is van belang een overzicht te hebben (diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn.) van welke arrangementen niet planbaar zijn gebleken. Ook wordt in deze use case beslag gelegd op de middelen die nodig zijn voor het realiseren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Tevens kan een onderwijsinstelling ervoor kiezen te roosteren met fictieve of nog niet gerealiseerde middelen (bijv. verandering van een theorie- in een praktijklokaal of nog in te huren personeel etc.) In deze use case wordt een rapportage gedefinieerd waarin inzichtelijk is welke middelen nog moeten worden gewijzigd of toegevoegd.

Vanuit de BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-matching kan uiterlijk hier worden geconstateerd dat de BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-matching niet is geslaagd, met andere woorden dat het geroosterde BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. (nog) niet is ingevuld met een feitelijke BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaats. Deze situatie levert een uitvoeringsprobleem op, waarna de use case Oplossen uitvoeringsprobleem start. Op dat moment wordt er binnen het geëffectueerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. staat in het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.) gezocht naar een oplossing. De leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten., deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en het BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. bureau zoeken in overleg naar een passende BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaats of kunnen besluiten te zoeken naar een andere invulling.

Use case

Aanleiding

Vanuit de use case Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt een goedgekeurd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. met bijbehorende afspraken en diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. aangeleverd om te worden geëffectueerd.

Actoren

Doel

Het definitief maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., door met alle betrokkenen van de organisatie erover te communiceren, door het definitief toewijzen van de middelen, door het in gang zetten van acties om alle veranderingen in middelen en arrangementen vorm te geven en door het in gang zetten van de deelnemersacceptatie.

Beschrijving acties

Definitief maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. 
Vanuit de use case Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt een goedgekeurd roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. aangeleverd voor de eerstvolgende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Dit roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt in de productieomgevingOmgeving waarin de informatiesystemen functioneren die leidend zijn voor de bedrijfsvoering en het primaire proces. In het specifieke geval van de roosteromgeving wordt een geaccepteerd roostervoorstel in de productieomgeving gezet waardoor het een actueel rooster wordt voor de eerstvolgende periode. Hierdoor wordt beslag gelegd op de benodigde middelen en worden eventuele wijzigingen vanuit de simulatie in de regels middelen of arrangementen overgenomen. gezet en wordt daarmee het actuele roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor de eerstvolgende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn..
Toewijzen middelen 
De middelen die in het roostervoorstel voorlopig zijn toegewezen worden nu definitief toegewezen. In de registratie van middelen is de beschikbaarheid van de middelen hiermee aangepast. Voor de toewijzing van een BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaats betekent dit dat er ook een signaal gaat naar de use case BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-matching zodat de BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-overeenkomst tot stand kan worden gebracht.
Publiceren roosters voor deelnemers, docenten en staf
Alle betrokkenen van de organisatie (deelnemers, docenten en staf) worden op de hoogte gebracht van het nieuwe roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Dat kan via verschillende kanalen, zoals een portaal, internetsite, e-mail of een fysiek exemplaar in een vitrine of uitgedeeld aan elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., etc. Het gaat hier om een relatief grootschalige verspreiding aan dat deel van de organisatie waarop het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. betrekking heeft.
In gang zetten van de procedure deelnemersacceptatie
Gelijktijdig met het publiceren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt de procedure voor deelnemersacceptatie in gang gezet voor alle deelnemers van wie het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is opgenomen. Deze deelnemers hebben voor een van te voren vastgesteld aantal dagen de tijd om te reageren als zij oneens zijn met het aangeboden roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Er gaat een signaal naar de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. Deelnemer accepteert roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
Daarnaast wordt de deelnemersacceptatie gemonitord en wordt er eventueel actie ondernomen als de acceptatie onder een van te voren vastgestelde grens blijft. Er gaat een signaal naar de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. Monitoren acceptatie deelnemersrooster.
Afhandelen niet-planbare arrangementen 
Het uiteindelijke roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gaat vergezeld van een diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. waarin zichtbaar is welke arrangementen niet of niet geheel planbaar zijn. Arrangementen (of delen ervan) kunnen niet planbaar zijn doordat te weinig deelnemers hiervoor kiezen of omdat er te weinig middelen (lokalen, docenten, stageplaatsen, assetsDit zijn herbruikbare objecten die bestudeerd worden in het kader van een onderwijsproduct. Bijvoorbeeld een motor in het kader van motortechniek een anatomische pop in het kader van gezondheid een videofragment in het kader van een geschiedenisles een animatie in het kader van de bestudering van de verbrandingsmotor.) beschikbaar zijn. Deze arrangementen zijn niet, of niet geheel in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. opgenomen. Er gaat een signaal naar de use case Afhandelen niet planbare arrangementen.
Aanpassen individuele arrangementen 
Het uiteindelijke roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gaat vergezeld van een diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. waarin zichtbaar is welke arrangementen zijn aangepast. Ook kunnen er individuele arrangementen zijn aangepast tijdens het roosterproces. Dit wordt ook zichtbaar als het roostervoorstel in de productieomgevingOmgeving waarin de informatiesystemen functioneren die leidend zijn voor de bedrijfsvoering en het primaire proces. In het specifieke geval van de roosteromgeving wordt een geaccepteerd roostervoorstel in de productieomgeving gezet waardoor het een actueel rooster wordt voor de eerstvolgende periode. Hierdoor wordt beslag gelegd op de benodigde middelen en worden eventuele wijzigingen vanuit de simulatie in de regels middelen of arrangementen overgenomen. wordt gezet. Er gaat een signaal naar de use case Afhandelen niet-planbare arrangementen.
Realisatie benodigde middelen 
Het uiteindelijke roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gaat vergezeld van een diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. waarin zichtbaar is welke middelen zijn aangepast / toegevoegd. Deze zogenaamde “fictieve” middelen moeten door een resourcemanager voor een bepaalde datum beschikbaar gemaakt worden. Er gaat een signaal naar de use case Wijzigen middelen.

Invloed van scenario's

 Scenario Geel
SamenvattingNadat het proces van het maken van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is afgerond, wordt het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. geëffectueerd. Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt dan definitief gemaakt en gecommuniceerd aan de deelnemers, docenten en andere betrokkenen. Wanneer ‘fictieve middelen’ in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zijn meegenomen, dan wordt ervoor gezorgd dat die middelen beschikbaar worden gesteld.
PersoneelIn het geval dat arrangementen moeten worden aangepast dient de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. geraadpleegd te worden. De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen de kaders en nemen besluiten.
StructuurDe arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. levert de informatie.

De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen kaders (tbv de instelling, roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.) De roostermaker faciliteert (werkt uit) De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. uiteindelijk vast.

Indien van toepassing zorgt de resourcemanager voor de realisatie van de benodigde middelen.
 Scenario Rood
SamenvattingIn het rode scenario kan het effectueren betekenen dat aan het team extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Middelen die niet volledig worden ingezet kunnen eventueel aan andere teams beschikbaar worden gesteld.
PersoneelHet basisrooster wordt op basis van aanbodkeuze opgezet door een teamlid (roostermaker). Dit teamlid is in staat (met behulp van een systeem) een optimale keuze te maken tussen beschikbare middelen en onderwijsaanbod.
StructuurBinnen door de centrale organisatie vastgestelde kaders en beschikbaar gesteld middelen is het op- en vaststellen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. een teamverantwoordelijkheid.
 Scenario Groen
SamenvattingIn het groene scenario wordt het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor een hele branche, verzameling opleidingen of gebouw in zijn geheel geëffectueerd. Op dat moment moet er ook voor gezorgd worden dat het totaal aan middelen beschikbaar is.
PersoneelDe roostermaker is in staat de ‘roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.’ te bedienen en waar nodig de instellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.
StructuurDe roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. De manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

De manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders.

Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt door beide managers vastgesteld.
 Scenario Blauw
SamenvattingIn het blauwe scenario wordt het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. veelal voor een langere periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. geëffectueerd.
PersoneelDe roostermaker is in staat de ‘roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.’ te bedienen en waar nodig de instellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.
StructuurDe roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. De manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

De manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders.

Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt door beide managers vastgesteld.

Resultaat

  • Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het definitieve roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. of van de aanpassing van dit roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
  • De benodigde middelen die bij dit roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. horen, zijn definitief toegewezen.
  • De procedure voor deelnemersacceptatie is in gang gezet, net als het monitoren van de acceptatie
  • De acties zijn gestart om de benodigde middelen te realiseren.
  • De actie is gestart om de arrangementen niet gepland kunnen worden of zijn gewijzigd, af te handelen.

Frequentie

Voorafgaand aan elke roosterperiode.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
BPV-matching (Werkopdracht)Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.BPV-matching
Deelnemer accepteert rooster (Werkopdracht)Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.Deelnemer accepteert rooster
Effectueren rooster (Werkopdracht)Maken roosterEffectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
Monitoren deelnemersacceptatieEffectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.Monitoren acceptatie deelnemersrooster
Wijzigen middelen (Werkopdracht)Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.Wijzigen middelen

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Communicatie over rooster naar deelnemer (initieel bericht en reminders)
Definitief maken rooster