Encyclopedie
Begrippenlijst

De te maken organisatie-afwegingen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een van de belangrijke ervaringen van de afgelopen periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. is dat het beschrijven van onderwijsproducten en de werking van het instrument onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. onvoldoende is. In ieder geval onvoldoende om het goed werkend in een onderwijsinstelling te introduceren. Het gebruik van een dergelijk instrument gaat ook erg over de beslissingen die er in een onderwijsinstelling worden genomen ten aanzien van de manier waarop onderwijs wordt ontwikkeld en ingezet. In hoofdstuk 3 spraken we over modules voor het beschrijven van onderwijsproducten en referentiearrangementen. Wat daaraan vooraf gaat is natuurlijk het bedenken waarvoor de onderwijsinstelling de onderwijsproducten informatiedragers willen laten zijn. Zo is er een aantal organisatie-afwegingen die moeten worden gemaakt om de inbedding van een onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. in de onderwijsinstelling te ondersteunen. In dit hoofdstuk doen wij een voorzet voor de belangrijkste te nemen afwegingen. Het zijn ze vast niet allemaal, maar geven wel een goede start voor de inrichting en het gebruik in de onderwijsinstelling.

In de kantlijn laten we zien dat sommige uitgangspunten andere beinvloeden. Dat geven we aan door een verwijzing naar de betreffende vraag.

A. Richting geven aan het gebruik van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.

Voordat er daadwerkelijk aan de slag gegaan wordt met de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is er een aantal uitgangspunten dat moet worden gedefinieerd waarlangs de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. gevuld kan gaan worden. De belangrijkste uitgangspunten worden duidelijk als antwoord gegeven wordt op de volgende vragen:

A1. Gaan we ons opleidingsaanbod op een centrale plek beschrijven?

Dit leidt tot een uitgangspunt over het gebruik van een onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. of niet.
 • Het antwoord op deze vraag is mee bepalend voor het antwoord op vraag A3. Een keuze voor centraal beschrijven betekent niet automatisch dat er 1 onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. voor een gehele onderwijsinstelling komt. Denkbaar is dat door middel van het antwoord op de vraag A3 er in een onderwijsinstelling meerdere catalogi ontstaan.
 • Bij het formuleren van het antwoord dient ook rekening te worden gehouden met het nog te formuleren antwoord op vraag A5; waar gaat de catalogus voor gebruikt worden.
 • Het antwoord op deze vraag is mee van invloed op de in B4 te identificeren normeringen.

A2. Gaan we ons opleidingsaanbod op een eenduidige manier beschrijven?

Dit uitgangspunt is nodig om de metadatering die gebruikt gaat worden vast te stellen.
 • Het antwoord op vraag A2 wordt gestuurd door het antwoord op vraag A1 en het antwoord op vraag A2 moet als randvoorwaardelijk worden gezien voor het antwoord op vraag A3; bij vraag A2 moet dus bepaald worden of de eenduidige beschrijving geldt voor de gehele onderwijsinstelling of dat er differtentiatie (ook in de eenduidigheid van beschrijving) toegestaan wordt binnen de onderwijsinstelling.
 • De omvang van het opleidingsaanbod dat eenduidig beschreven moet worden, wordt mede bepaald door het antwoord op vraag A5; waar gaat de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. voor gebruikt worden.
 • Om te komen tot een eenduidige beschrijving is de definiering van de bij B4 aangegeven normering noodzakelijk.

A3. Doen we dat voor de hele onderwijsinstelling op een plek of is er ruimte voor decentralisatie? (per afdeling bijv.)

Dit leidt tot een uitgangspunt over op welke plekken er een onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. kan worden opgesteld en beheerd. Dus bijvoorbeeld een centrale voor de hele onderwijsinstelling of meerdere gekoppeld bijvoorbeeld aan de organisatiestructuur.
 • Het antwoord op deze vraag kan niet los gezien worden van het antwoord op vraag A1.
 • Het antwoord op deze vraag bepaalt of het antwoord van vraag A2 van toepassing is op 1 of meerdere catalogi.
 • Het antwoord op deze vraag geldt als uitgangspunt voor het te formuleren antwoord op vraag A5; in een situatie van meerdere catalogi per instelling is het dus denkbaar dat er sprake is van verschil in gebruik.
 • Het gevolg van het antwoord op deze vraag is dat het inrichten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. (B1 tot en met B4) voor verschillende catalogi ook verschillend ingevuld kan worden.

A4. Wat doen we in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.?

 • het definieren van een curriculum
 • het decomponeren van bestaande opleidingen/ curricula in kleinere eenheden
 • het definieren van losse elementen (onderwijsproducten/ referentiearrangementen)
Dit uitgangspunt is nodig omdat het de ruimte voor de onderwijsontwikkelaars definieert. Als alledrie de opties mogelijk zijn dan wordt de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. ook echt de plek voor het ontwikkelen van aanbod.

A5. Wordt de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. gebruikt voor:

 • het standaardiseren van ons onderwijs?
Dat betekent: 1 Centrale onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.; module generiek en ontwikkelen onderwijs, beschrijven in referentiearrangementen en onderwijsproducten; toezien op een overlap in onderwijsproducten die worden gedefinieerd (niet 20 onderwijsproducten “les engels” als ze allemaal op elkaar lijken)
 • het flexibiliseren van ons onderwijs?
Dat betekent: Afhankelijk van de variatie die gegeven wordt aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. voor kiezen van onderwijs over de sectoren heen bij voorkeur 1 centrale onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie., module generiek, ontwikkelen onderwijs en onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren); zo klein mogelijke eenheden beschrijven zodat er veel variatie mogelijk is in het aanbod aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..
 • het betaalbaar organiseren van het onderwijs?
Dat betekent: 1 Centrale onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.; module generiek, ontwikkelen onderwijs, onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren) en managementinfo; vooraf bepalen van marges/ bandbreedtes voor inzet van onderwijsproducten. Bijvoorbeeld minimum aantal deelnemersMinimum aantal deelnemers dat noodzakelijk is om een onderwijsproduct te organiseren/uit te voeren. dat product afneemt.
 • de communicatie met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. over ons onderwijsaanbod?
Dat betekent: Centraal of decentraal maakt niet zoveel uit. De nadruk ligt op het goed definieren van het aanbod in een voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. begrijpelijke taal. Dat betekent dat vooral de module generiek en ontwikkelen onderwijs moet worden ingericht en er aandacht moet worden besteed aan de manier waarop de beschrijving aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt gepresenteerd.

A6. Is het van belang vanuit de verschillende gebruiken een op de toepassing gebaseerde gebruikersvriendelijke interface te hebben?

Dit uitgangspunt zegt iets over de gewenste verschijningsvorm van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. en de opvatting of er gekoppeld aan het gebruik van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. verschil kan zijn in de verschijningsvormen.

A7. Wie stelt het nieuw ontwikkelde onderwijs vast en daardoor beschikbaar?

Dit uitgangspunt bepaalt de actorGebruiker van het systeem in een specifieke rol of een ander systeem of technische voorziening die met het systeem communiceert. De actoren maken dus geen deel uit van het systeem maar interacteren met het systeem. Actoren zijn diegenen die gegevens met het systeem uitwisselen of diensten van het systeem betrekken. bij het beschikbaarstellen van het nieuwe of aangepaste onderwijsaanbod.

B. Inrichten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.:

Uit de voorgaande vragen komt een aantal uitgangspunten die randvoorwaardelijk zijn voor het vullen van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Hieronder staat een aantal afwegingen dat gemaakt wordt tijdens het vullen van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie..

B1. Beschrijven we het onderwijs in referentiearrangementen en/of onderwijsproducten?

Dit uitgangspunt definieert het gebruik van onderwijsproducten (kleine onderwijseenheden) of grotere samengestelde brokken die in referentiearrangementen kunnen worden beschreven.

B2. Welke opdracht is vanuit de organisatie meegegeven bij het ontwikkelen van het onderwijs?

Bij ieder nieuw te ontwikkelen onderwijs hoort een klein programma van eisen waarin staat gedefinieerd waarvoor het nieuwe onderwijs gebruikt gaat worden en wat de specifieke eisen zijn aan de informatie die moet worden toegevoegd. Op basis van de programma van eisen wordt het nieuwe onderwijs ook geaccordeerd en beschikbaar gesteld.

B3. Wordt de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. naast het ontwikkelen van onderwijs ook gebruikt voor:

 • onderwijslogistieke processen; zoals roosteren?
 • begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.; zoals het monitoren van de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en het doen van suggesties voor vervolgonderwijs aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.?
 • genereren van managementinformatie; zoals kostprijsKostprijs van het product op basis van de activiteiten die door de instelling worden verricht en de kosten die worden gemaakt om het onderwijsproduct te kunnen aanbieden. etc.?
Dan moeten naast de generieke module en de module ontwikkelen onderwijs, die bijbehorende modules ook worden gevuld.

B4. Voor deze metadatavelden moet een normering vanuit de onderwijsinstelling komen:

 • Trefwoordenlijst (lijst welke gebruikt mogen worden)
 • Soort (lijst welke soorten er zijn)
 • Taxonomie (structuur die voor de summatieve of formatieve koppeling van de onderwijsproducten gebruikt wordt)
 • Middelen (lijst welke soorten er zijn)
 • Complexiteit (klassen waarin niveaus worden aangegeven)
 • Kostprijs (rekenregels op basis waarvan kostprijsKostprijs van het product op basis van de activiteiten die door de instelling worden verricht en de kosten die worden gemaakt om het onderwijsproduct te kunnen aanbieden. wordt bepaald)
 • Referentiecode (vrij te definieren door de onderwijsinstelling)


Tot slot

Na het lezen van dit hoofdstuk heeft u wellicht het gevoel dat de keuzes over de (in)richting van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. zonder veel nuance zijn gespresenteerd. Dat klopt. We hebben ervoor gekozen dit zo te doen juist om u een goed inzicht te bieden in de afwegingen die gemaakt moeten worden binnen een onderwijsinstelling bij de toepassing van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Ongetwijfeld is het zo dat bij het formuleren van de antwoorden op bovenstaande vragen u met meer nuancering te werk zult gaan dan wij hebben gedaan. De zwart/wit aanpak is bedoeld om u hierbij te helpen. En dient geenszins als norm beschouwd te worden.