Encyclopedie
Begrippenlijst

De plek van de onderwijscatalogus in de onderwijsvisie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is de basis van waaruit het onderwijs ontwikkeld wordt. In de catalogus worden stukjes opleiding of curriculum beschreven door middel van onderwijsproducten en referentiearrangementen. Een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. bundelt een aantal onderwijsproducten dat een relatie met elkaar heeft. Zo kan een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. bijvoorbeeld helpen bij het herkenbaar maken van leerroutesEen serie achtereenvolgens af te nemen onderwijsproducten doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden. in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Of bij het definiëren van een (deel van een) curriculum.

De onderwijsproducten en de referentiearrangementen zijn informatiedragers. Om de informatiedragers voor zoveel mogelijk doeleinden te kunnen gebruiken is het van belang dat de wijze van beschrijven eenduidig is. Daarmee wordt de informatie herkenbaar voor de processen die hier gebruik van maken en verschilt de behandeling van de informatie niet per informatiedrager. De beschrijving van de informatiedragers gebeurt door middel van de zogenaamde “metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit”.

De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. kent vele toepassingsmogelijkheden, dit betekent dat binnen een onderwijsinstelling een afweging gemaakt moet worden waarvoor de catalogus ingezet wordt. De uitkomst van deze afweging is mede bepalend voor de hoeveelheid informatie (metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit) die aan de verschillende onderwijsproducten en referentiearrangementen wordt toegekend.

Omdat de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. de onderwijsontwikkelaar in staat stelt relatief eenvoudig stukjes onderwijsaanbod te beschrijven, wordt het gemakkelijker om de variatie in aanbod te vergroten. Zo kan eenvoudig een informatiedrager worden gedefinieerd voor bijvoorbeeld praktisch of theoretisch ingestelde deelnemers. Zonder de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is het vergroten van variatie en het inzichtelijk maken van variatie binnen een opleiding of onderwijsinstelling, een grote uitdaging. Zeker wanneer er ook eisen en wensen zijn rond betaalbaarheid en organiseerbaarheid van het onderwijsaanbod. Door de juiste kenmerken te beschrijven en dat op een eenvoudige manier te ondersteunen is de gedachte dat er invulling gegeven kan worden aan flexibel, eenduidig onderwijs dat op een betaalbare manier met de inzet van de juiste middelen wordt georganiseerd. Met andere woorden; de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is het antwoord op de uitdagingen waar onderwijsinstellingen voor staan en die kenmerkend zijn voor deze tijd.

Onderwijscatalogus