Encyclopedie
Begrippenlijst

De onderwijsprocessen vanuit deelnemersperspectief

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Vanuit het onderwijssysteem zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, werken wij de onderwijsprocessen vanuit het perspectief van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verder uit. Op die manier ontstaat een volledig beeld van het totale proces dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. doorloopt. Het werk van een onderwijsinstelling gericht op het faciliteren van de loopbaan van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.; van inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen. tot uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie..

De onderwijsprocessen die we behandelen maken onderdeel uit van 1 onderwijsprocesmodel die aan het eind van dit deel in totaliteit wordt getoond. We zullen in dit hoofdstuk het model stapsgewijs opbouwen.

De hoofdgroepen

Vanuit de onderwijsvisie is er op een aantal inhoudelijke onderwerpen een splitsing gemaakt in het werk van een onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling draagt zorg voor het onderwijsaanbod, de administratieve zaken, de voorbereiding van het onderwijs en het onderwijs zelf. Deze vier onderwerpen noemen we hoofdgroepen. Door een meer gedetailleerde kijk op die inhoudelijke onderwerpen worden de processen binnen een onderwijsinstelling weer zichtbaar, dit ziet u in het onderstaande figuur.

De hoofdgroepen, onderwijsprocesmodel versie 2.0 2012

Onderwijsaanbod

Een onderwijsinstelling definieert de opleidingen en cursussen die beschikbaar zijn voor deelnemers in de vorm van onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod van een instelling staat beschreven in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie..

Administratief

Om een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. van instroom tot uitstroom te ondersteunen moet de onderwijsinstelling een aantal administratieve zaken regelen. Bijvoorbeeld, het registreren van de belangrijke deelnemergegevens met betrekking tot de loopbaan, maar ook aan de formele gegevens die benodigd zijn voor de bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. en de externe verantwoording. Al deze processen maken delen uit van deze hoofdgroep.

Voorbereiding onderwijs

Voordat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan starten met het onderwijs, moet er een aantal randvoorwaardelijke zaken geregeld worden. Dit omvat met name het logistieke werk, inclusief roosteren en het samenbrengen van leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. deelnemers en de beschikbare middelen. Daarnaast is er meestal een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. nodig, (leer) middelen, een locatie of klaslokaal. De processen die hiermee van doen hebben vallen in deze hoofdgroep.

Onderwijs

Dit is het primaire proces waarin de deelnemers onderwijs volgen, daarin worden begeleid, en zich uiteindelijk kwalificeren voor een beoogd diplomaKwalificerend document.. In dit proces wordt een portfolio opgebouwd.

Iedere hoofdgroep is onderverdeeld in één of meer kernsystemen. De kleuren van de kernsystemen komen overeen met de kleuren van de bijbehorende processen, dit ziet u in het onderstaande figuur.

Kernsystemen, versie 2.0 2012