Encyclopedie
Begrippenlijst

De leervraag van de deelnemer staat centraal

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Als uitgangspunt voor het denken over de inrichting van het onderwijs staat de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. centraal. De onderwijsprocessen moeten zodanig ingericht kunnen worden dat het onderwijsaanbod kan worden afgestemd op de individuele leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van deelnemers.

Flexibilisering en meer vraagsturing veronderstelt dat deelnemers daarmee om kunnen gaan. Dat betekent vooral dat zij in staat moeten zijn hun vraag te formuleren en de consequenties van hun keuzegedrag moeten kunnen overzien. Dit kan betekenen dat het nodig is om hen daarin intensiever te begeleiden. Wanneer er bijvoorbeeld kortcyclischer wordt gepland en deelnemers moeten daarbij keuzes maken, dan kan het nodig zijn ook kortcyclischer begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. te organiseren.

Een andere aanpak kan zijn te zorgen dat deelnemers zelfstandiger worden in het maken van keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid voor het maken van die keuzes. Intensievere begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. en zorg is niet de enige manier om deelnemers in staat te stellen keuzes te maken. Bijvoorbeeld een goede informatievoorziening kan bijdragen tot vergroting van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Richtlijnen:

  1. Er is variatie mogelijk in de mate waarin deelnemers worden begeleid in het formuleren van hun leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. en het maken van keuzes voor de te volgen leerroute
  2. Waar mogelijk worden deelnemers verantwoordelijk voor het vormgeven van hun leerroute en zijn ze daar zo zelfstandig mogelijk in.