Encyclopedie
Begrippenlijst

De Triple A-architectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar de homepage

De triple A-architectuur beschrijft de principes en richtlijnen waarop de functionele ontwerpen van triple A zijn gebaseerd. Deze principes en richtlijnen zijn ook de basis voor de initiatieven die uit het ontwerpwerk van triple A voortkomen. Er worden drie deelarchitecturen onderscheiden die elk op een bepaald onderdeel van de architectuur ingaan.

  • Businessarchitectuur: de inrichting van de bedrijfsprocessen
  • Informatie-architectuur: de informatievoorziening en de ordening van functionaliteit, informatiestromen en gegevens
  • Technische architectuur: de inzet van technologie en de keuzes voor concrete oplossingsrichtingen

Elk van deze deelarchitecturen is uitgewerkt in een aantal modellen en bijbehorende principes en richtlijnen. Deze principes maken onderdeel uit van een samenhangend geheel aan architectuurprincipes van Triple A.

Bekijk de animatie

 

Bekijk alle animaties

Verder lezen