Encyclopedie
Begrippenlijst

Crebo-nummer

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Code waarmee een verbintenisgebiedWerkingsgebied van de verbintenis die door de instelling na intake met de deelnemer wordt aangegaan. in het middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgelegd in het Centraal Register Beroepsopleidingen van DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW.. Het Crebo nummer wordt gebruikt ter wettelijke identificatie van de bekostigingsrelatieVerhouding van de instelling met een financierende partij die bestaat op basis van de verbintenis van de instelling met een deelnemer ten behoeve van de bekostiging van geleverde of te leveren diensten aan de deelnemer., diplomaKwalificerend document.’s, BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-overeenkomsten, recht op studiefinanciering e.d.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip