Encyclopedie
Begrippenlijst

Controleren arrangement

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Doel

Komen tot een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. dat voldoet aan de eisen en wensen van de wet, instelling en deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Beschrijving

Controleren of de vastgelegde leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. voldoet aan een aantal normen:

  • urennormHet minimale aantal klokuren dat er per soort opleiding gedurende de gehele duur van de opleiding aan begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV) moet worden aangeboden. Deze normen zijn in de wet vastgelegd (WEB 7.2.7 lid 3). De verdeling van de uren BOT en BPV over de opleiding, is door de instelling zelf te bepalen. De urennorm heeft betrekking op het onderwijsaanbod van een instelling, niet op het daadwerkelijk gevolgde onderwijs door een individuel deelnemer. (wettelijk)
  • businessrules (van de instelling)
  • wensen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (de randvoorwaarden / wensen die in de use case ‘formuleren leervraagStap in het onderwijslogistieke proces waarbij de leervraag van de deelnemer wordt uitgedrukt in onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus. Dat hoeft nog niet op het laagste aggregatieniveau van de onderwijscatalogus te zijn dat gebeurt pas in het arrangeren.’ en ‘arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. specificeren’ zijn genoemd.)
  • de normen die in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. zijn opgenomen

Tevens geeft deze functie inzicht in het collectief van de reeds gemaakte arrangementen en de verhouding van het onderhanden arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. hiertoe. Dit moet nog verder uitgewerkt worden (complexe functionaliteit). We denken hierbij aan:

  • de spreiding van deelnemers over de individuele onderwijsproducten in de komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.
  • eventueel ook inzicht in de beschikbaarheid van die onderwijsproducten (wat afhankelijk is van de beschikbaarheid en planning van middelen.) Dit vereist roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. functionaliteit.
  • bijvoorbeeld kan hierbij met een score worden gewerkt die het mogelijk maakt alternatieven met elkaar te vergelijken (o.b.v. wellicht efficiëntie, haalbaarheid, etcetera)