Encyclopedie
Begrippenlijst

Communicatie over rooster naar deelnemer (initieel bericht en reminders)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Deelnemers, docenten en andere betrokkenen zijn op de hoogte dat het nieuwe roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. er is. De deelnemers zijn op de hoogte van de termijn waarin zij kunnen reageren.

Beschrijving

Aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., docenten en andere betrokken wordt een bericht verstuurd (op nader te bepalen wijze). Bij deelnemers en docenten kan dit bericht het voor hen persoonlijk geldende roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. bevatten (deelnemersrooster / docentrooster) of ernaar verwijzen. Het bericht aan andere betrokkenen verwijst naar functionaliteit om de voor hen relevante delen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te kunnen raadplegen. Als naar het deelnemersrooster verwezen wordt, dan kan dit door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bekeken worden met de functie ‘Tonen deelnemersrooster’. In het bericht aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt gevraagd om het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. actief of passief te accepteren (zie de use case ‘Deelnemer accepteert roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.’). In een later stadium kunnen met deze functie reminderberichten aan de deelnemers verstuurd worden. Hierbij kan aangegeven worden of slechts een deel van de deelnemers het reminder bericht kan ontvangen. Deze selectiefunctie is verschillend bij actief en passief accepteren.