Encyclopedie
Begrippenlijst

Centrale rapportagevoorziening voor sturing en verantwoording

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Onder rapportages worden alle voorzieningen verstaan die in welke vorm dan ook overzichten bieden van vastgelegde gegevens op basis van selectiecriteria, eventueel geaggregeerd of verrijkt met een analyse van trends of de berekening van kengetallen e.d.

Het is van belang om onderscheid te maken in operationele rapportages en managementrapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.


11 - operationele en managment rapportages.png

Uitgangspunt voor de inrichting van rapportage is, dat er een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee typen rapportages (operationele- en managementrapportages). De operationele rapportages worden ondergebracht bij de individuele applicaties, de managementrapportages worden ondergebracht in een datawarehouse zodat sturings- en verantwoordingsinformatie kan worden gerealiseerd op basis van een gecombineerd beeld uit verschillende bronnen.

Richtlijnen:

 1. Er wordt onderscheid gemaakt in operationele rapportages en managementrapportages voor sturing en verantwoording.
 2. Operationele rapportages zijn de verantwoordelijkheid van de applicaties die de bijbehorende operationele processen ondersteunen.
 3. Managementrapportages voor sturing en verantwoording worden bij voorkeur ondersteund door middel van een generieke voorziening.
 4. De generieke voorziening voor managementrapportages bestaat uit de volgende hoofdonderdelen
  • Een fysieke database, het datawarehouse, waarin de gegevens uit verschillende bronnen samenkomen
  • Een ETL-tool (Extractie, Transformatie, Load), waarmee het datawarehouse kan worden gevoed vanuit de aanleverende systemen
  • Een rapportagetool op basis waavan ad-hoc en voorgedefinieerde rapportages kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd
 5. De databasestructuur van het datawarehouse kan afwijken van de structuur van de operationele databases en is geoptimaliseerd voor rapportagedoeleinden.
 6. Rapportages kunnen worden ontsloten via een speciaal daarvoor ingericht onderdeel van het portaal, met bijpassende autorisaties en personalisatie.