Encyclopedie
Begrippenlijst

Businessarchitectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het uitgangspunt van de businessarchitectuur is de gezamenlijke onderwijsvisie. Hierin zijn de kernsystemen gemodelleerd op een zodanige manier dat dit los staat van een bepaalde organisatorische inrichting. De kernsystemen zijn weergegeven in het onderstaande model.

Dit model en de onderwijsvisie die daaraan ten grondslag ligt is gericht op de ondersteuning van alle vormen van onderwijs. Dit kan variëren van een vast curriculum voor grote groepen deelnemers, tot aan volledig individueel maatwerk, en van mbo tot aan vmbo en contractonderwijs.

Kernsystemen, versie 1.0 2009

Dit betekent wel dat naast een traditionele, klassikale manier van het plannen van onderwijs ook een individuelere en meer kortcyclische manier van plannen mogelijk moet zijn. In dit proces staat de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. centraal.

De afstemming van deze vraag naar onderwijs, het beschikbare aanbod en de bijbehorende middelen wordt een continu proces. Als kloppend hart van dit proces is de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. geplaatst, waarin het volledige onderwijsaanbod is vastgelegd, zodat op basis daarvan kan worden gepland en de middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

In dit proces waarin de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. centraal staat krijgt ook de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van deelnemers een andere invulling. Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zal mogelijk vaker en gerichter keuzes moeten maken. Dit kan betekenen dat deelnemers dit veel zelfstandiger gaan doen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerloopbaan, maar het kan ook betekenen dat de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. intensiever en kortcyclischer moet worden ingericht om de deelnemers daarin te ondersteunen.

Tenslotte speelt vooral in het beroepsonderwijs de aandacht voor de praktijk een belangrijke rol. Deelnemers worden bij voorkeur opgeleid in hun toekomstige beroepscontext.

Samenvatting architectuurprincipes businessarchitectuur

Architectuurprincipe Toelichting
Alle vormen van onderwijs worden ondersteund Zowel het 'traditionele' onderwijs gericht op eindtermen en klassikale instructie als maatwerk naar vorm en inhoud wordt ondersteund. Daarnaast wordt niet alleen het mbo onderwijs ondersteund, maar ook de andere onderwijstypen die in de bve-sector bestaan zoals vmbo, vavo en contractonderwijs.
De leervraag van de deelnemer staat centraal De leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. staat centraal in de planning van het onderwijs. Deelnemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en worden gestimuleerd om daar zo zelfstandig mogelijk in te zijn. De begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. moet hier ook op worden afgestemd, zodat de kortcyclische planning ook kan worden gevoed vanuit de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft..
Kortcyclisch planningsproces De planning van het onderwijs kan kortcyclisch plaatsvinden, zodat flexibel op de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van deelnemers kan worden ingespeeld.
Planning op basis van een onderwijscatalogus De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. vormt het hart van het flexibel organiseren van onderwijs. Daarin bevindt zich het onderwijsaanbod dat moet worden gematcht met de vraag van de deelnemers.
Aandacht voor de beroepscontext Onderwijs vindt zoveel mogelijk plaats in de beroepscontext waarvoor deelnemers worden opgeleid. In het verlengde daarvan wordt ook ondernemerschap gestimuleerd en gefaciliteerd.