Encyclopedie
Begrippenlijst

Bulk-transport van gegevens middels een ETL-tool

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


In sommige gevallen is het onvermijdelijk dat gegevens in bulk moeten worden uitgewisseld, met name in de volgende situaties:

  • Uitwisseling met een datawarehouse
  • Uitwisseling met applicaties die niet op basis van berichten of services gekoppeld kunnen worden.

Om te voorkomen dat voor dergelijke uitwisseling te veel maatwerk wordt gerealiseerd wordt er gestreefd naar standaardisatie van dit type koppelingen. Er zijn standaard tools beschikbaar die dit soort koppelingen ondersteunen.

Deze tools lezen gegevens uit bestaande databases, transformeren deze zo nodig naar een andere structuur en laden deze in de database, vandaar de benaming ETL (Extractie, Transformatie, Load).

Dit type tools wordt met name gebruikt voor de uitwisseling van gegevens naar een datawarehouse. Voor die toepassing hebben deze tools ook de meeste toegevoegde waarde, omdat een datawarehouse doorgaans gevuld moet worden vanuit verschillende bronsystemen, en omdat het totaal aan gegevens in het datawarehouse moet worden getransformeerd naar een structuur die optimaal is voor de rapportages.

Dit type tools kan eventueel ook worden gebruikt voor de bulkuitwisseling tussen de applicaties onderling.

Richtlijnen:

  1. Uitwisseling van gegevens met een datawarehouse vindt bij voorkeur plaats met behulp van een generiek tool, een ETL (Extractie, Transformatie, Load) tool.
  2. Bulk-uitwisseling van gegevens tussen applicaties wordt zo veel mogelijk beperkt. Indien mogelijk wordt uitwisseling op basis van diensten of services ingericht.
  3. Als bulk-uitwisseling van gegevens tussen applicaties onvermijdelijk is, wordt hier bij voorkeur een generieke (breder binnen de instelling toegepaste) voorziening voor gebruikt. De toepassing van een ETL-tool is daarbij ook een mogelijkheid.