Encyclopedie
Begrippenlijst

Boeken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Boeken

Onderstaand treft u de delen van de Triple A @ncylopedie aan. De oorspronkelijke encyclopedie is in 2009 op papier verschenen. Sindsdien wordt de inhoud van de encyclopedie digitaal beheerd in de Triple A wiki. Deze wiki is op verschillende onderwerpen verder ontwikkeld, geactualiseerd en uitgewerkt. De boeken die u op deze pagina aantreft worden samengesteld uit de actuele inhoud van de wiki. U leest dus altijd de actuele versie.

Klik hier voor hulp bij de functionaliteit 'boeken lezen'.

Thumb onderwijsvisie.jpg Lees het complete boek
Onderwijsvisie
Thumb methodiek.jpg Lees het complete boek
Methodiek
Thumb overzichtarchitectuur.jpg Lees het complete boek
Overzicht architectuurprincipes
Thumb architectuur.jpg Lees het complete boek
Architectuur
Thumb krd.jpg Lees het complete boek
Kernregistratie deelnemergegevens
Thumb dod.jpg Lees het complete boek
Digitale overdracht deelnemergegevens
Thumb externeverantwoording.jpg Lees het complete boek
Externe verantwoording
Thumb onderwijslogistiek zonder nieuw.jpg Lees het complete boek
Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen
Thumb PPOP zonder nieuw.jpg Lees het complete boek
Primair proces ondersteuning
Thumb onderwijscatalogus zonder nieuw.jpg Lees het complete boek
Onderwijscatalogus

Rapporten

Onderstaand treft u diverse rapporten en publicaties aan. De inhoud van deze rapporten is niet één op één terug te vinden in de wiki en wordt niet, zoals de boeken, samengesteld uit wiki pagina's. De rapporten worden weergegeven in de versie van publicatie.

Addendum KRD.png
In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie.
Adviesrapport opleidingsdomeinen.png
Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT een document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling. De inhoud van dit rapport is begin 2014 in de wiki verwerkt.
Opleidingsdomeinen.png
De veronderstelling is dat wanneer opleidingsdomeinen slim ingedeeld worden er minder switches zullen plaatsvinden. Zowel voor een succesvolle schoolloopbaan van deelnemers als voor de administratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen is het gewenst dat de opleidingsdomeinen zo zijn ingedeeld dat het aantal overstappen naar een opleiding in een ander opleidingsdomein minimaal is. In deze rapportage is de indeling van de opleidingsdomeinen verder onderzocht.
Generiek proces leermateriaal.png
Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. In dit rapport wordt een generiek procesmodel uiteen gezet, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt.
Marktontwikkeling logistiek.png
Resultaten van het pilot project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekken.
Procesarchitectuur examinering.png
De procesarchitectuur beschrijft alle processen die van belang zijn bij examinering in een mbo-instelling. Dit rapport is een van de resultaten van het project Examenprofiel. Inmiddels is de procesarchitectuur verder doorontwikkeld. De actuele versie is beschikbaar op http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.
Thumb default.png
Notitie over de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op processen en systemen.
Prototype roosteren.png
In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.
PvEhKS.png
Dit document bevat het programma van eisen voor de herziene kwalificatiestructuur. In dit programma van eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.
VO procesmodel.png
In het VO procesmodel is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen. In dit document laten we u kennismaken met het procesmodel.
Thumb default.png
In dit rapport (september 2011) zijn de processen in kaart gebracht die binnen instellingen aan de orde zijn bij het uitvoeren van de centrale digitale examinering taal en rekenen.