Encyclopedie
Begrippenlijst

Bijwerken administratie Keurmerk

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Inzicht hebben in de communicatie met Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. rondom het keurmerk inburgerenKeurmerk Inburgeren is een kwaliteitsborging ten behoeve van de inburgeraar bij de aanbieders van de inburgeringscursussen en cursussen die inburgeraars opleiden voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2..

Functiesoort

Interactief

Beschrijving

Met deze functie kan handmatig een logboek worden bijgehouden over de communicatie met en de inhoud van de terugkoppeling van Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. rondom het keurmerk inburgerenKeurmerk Inburgeren is een kwaliteitsborging ten behoeve van de inburgeraar bij de aanbieders van de inburgeringscursussen en cursussen die inburgeraars opleiden voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2.. Het betreft de communicatie in beide richtingen, over het verzenden alsook over het ontvangen. De terugkoppeling betreft het resultaat van een auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. die Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. uitvoert.

Beschrijving interactieve functionaliteit


Gebruikersinterface

  • Overzicht van alle rapportages waarvan geregistreerd is dat ze verzonden zijn (inclusief datum verwerkt/verstuurd).
  • Verwijzing opnemen naar een nieuwe verzonden rapportage (URL)
  • Bewerken van een (zelf te definiëren) omschrijving bij de rapportage.
  • Bewerken van een (zelf in te vullen) datum van verwerking of verzending van de gevraagde gegevens (archief).
  • Vermelden van de verzendwijze van het rapport (uploaden op website, mail, post etcetera)
  • Mogelijkheid om verwijzing naar gerelateerde bestanden op te nemen (URL) (bijvoorbeeld het bij de onderwijsinstelling opgeslagen ingevulde format van de beveiligde website van Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren..)
  • Mogelijkheid om per rapport de feedback van Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. te registreren, namelijk het resultaat van de auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren.. Het resultaat kan zijn: correcte cijfers ‘ja’ correcte cijfers ‘nee’. Indien correcte cijfers ‘ja’: tekortkoming ‘ja’ tekortkoming ‘nee’.

Controles door ICT-systeem

Controles bij interface-element: nvt

Acties door ICT-systeem

Acties bij interface-element: nvt