Encyclopedie
Begrippenlijst

Beschikbaar stellen producten in portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Beschikbaar stellen van producten in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren., bijvoorbeeld ten behoeve van een toets of feedback van docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. of mededeelnemer.

Beschrijving

Nadat er in het portfolio groepen van producten zijn gemaakt, kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. per groep aangeven met wie deze producten gedeeld mogen worden.

  • Selecteren van een groep producten in het portfolio
  • Selecteren van de gebruikers of groepen van gebruikers die toegang krijgen tot de betreffende groep producten
  • Aangegeven van het autorisatieniveau (inzien, openen, downloaden)

Deze functie stelt de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in staat om een verzameling producten in zijn portfolio beschikbaar te stellen ten behoeve van een formatieve of summatieve beoordeling.